Direct naar content

Baas in eigen Database

Het is zonder meer één van de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken van deze tijd: wie is de baas over jouw data? Het gros van de mensen ziet data (nog) niet als iets heel waardevols, in tegenstelling tot de grote techbedrijven. Die weten wel hoe ze daar winst mee moeten maken.

De kern van het ontstaan van data voor commerciële doeleinden is uiteraard de opkomst van het internet. Ondermeer door het grondwerk van Sir Tim Berner-Lee, die het ‘www’ concept bedacht. Uitgerekend hij is nu druk bezig met een campagne… tegen het internet.

Gerard Zuidweg

Managing Partner
Gerard Zuidweg - Managing Partner

Uit de eerste hand

Hoe kan het dat de grondlegger van één de belangrijkste uitvindingen in de geschiedenis kritiek heeft op zijn eigen werk? Wij hoorden het uit eerste hand toen we onlangs het Postgres Vision in Boston bezochten. Naast alle sessies over zaken als PostgreSQL op Kubernetes en PostgreSQL in the Cloud, stond het verhaal van Berner-Lee hoog op de agenda.

“The web as I envisaged it we have not seen yet.”

Zijn droom voor het internet was dat het beschikbaar stellen van deze techniek mensen dichter bij elkaar zou brengen en beter zou laten samenwerken, wat overeenkomt met de Open Source gedachte. Maar juist het tegenovergestelde gebeurde.

Letterlijk stelt hij dat het internet veel goeds heeft gebracht maar dat het ook is geworden tot iets dat beheerst wordt door digitale grootmachten met een eigen agenda die uit zijn op zoveel mogelijk gebruikersdata te benutten voor eigen gewin.

Een eigen database voor iedereen

Om de balans te herstellen heeft hij besloten tot het opzetten van een nieuw open-source initiatief onder de naam Solid. De ambitie van Solid is om een platform te bouwen waarin de gebruiker het zelfbeschikkingsrecht heeft over zijn eigen (gebruikers) data. Ieder zijn eigen database als het ware.

Binnen Solid noemen ze dat een Pod en de eigenaar van de pod (en dus van de data) bepaalt welke applicaties deze data op welke manier mag gebruiken. En belangrijker, op het moment dat gebruiker vindt dat zijn data niet goed wordt gebruikt, kan hij de toestemming weer intrekken.

Open-source community als voeding voor Solid

Rondom dit idee bouwt Berners-Lee op dit moment aan zowel een open-source community, waarvan de leden bij mogen dragen aan het Solid Platform. Tegelijkertijd trekt hij het commerciële initiatief naar zich toe met de oprichting van het bedrijf Inrupt. Het uiteindelijke doel is om het internet van binnenuit te hervormen zodat het weer aansluit bij het oorspronkelijke ideaal.

Sympathiek, maar is het haalbaar?

Dit idee is zonder meer sympathiek. Berners-Lee draait de ongeschreven regels van het www om en laat bijvoorbeeld Facebook om toestemming vragen i.p.v. dat de gebruiker zich door de ellenlange voorwaarden van Facebook heen moet worstelen en dus maar op ‘akkoord’ klikt.

De vraag die natuurlijk rijst is of de adoptie van de huidige versie van het internet nog ruimte laat voor een nieuwe versie met nieuwe regels. Daarvoor is in eerste instantie een veel grotere mate van bewustwording nodig van het gevaar van het huidige internet voor de gebruikers. Daarvoor is veel Marketing & Communicatie nodig en dat is vaak niet de kracht van een Open Source project.

Maar als databases expert worden wij natuurlijk wel blij van het idee dat alle mensen op deze aarde hun eigen database krijgen en dus weer controle over hun eigen gegevens. Nu alleen nog een plan hoe wij die 7 miljard + databases gaan beheren!

Meer weten over onze visie en aanpak rond (open source) databases en databasemanagement? Schrijf je in voor de nieuwsbrief of neem vrijblijvend contact met ons op.