Direct naar content

Betrouwbare data. De sleutelrol van de DBA

Wie data wil inzetten voor analyses en besluitvorming, wil er natuurlijk wel zeker van zijn dat die data van goede kwaliteit zijn. In deze blog kijken we wat de rol is van een Database Administrator (DBA) als het gaat om het waarborgen van datakwaliteit. We bespreken hoe een DBA betrokken kan zijn bij het opzetten en implementeren van technische hulpmiddelen, zoals gegevensvalidatie, retentie en consistent gegevensbeheer. Ook zoomen we in op de rol die de DBA speelt bij het ontwerpen, implementeren en onderhouden van databases.

Edco Wallet

Co-Founder & eigenaar
Edco Wallet - Co-Founder & eigenaar

Databaseontwerp en -configuratie

Als het gaat om datakwaliteit, speelt een DBA een cruciale rol. Bij het ontwerpen en configureren van databases moet hij of zij immers de juiste gegevensstructuren identificeren, datavalidatieregels opzetten en beperkingen implementeren om onjuiste of onvolledige gegevens te voorkomen. Een DBA werkt samen met andere belanghebbenden, zoals ontwikkelaars en bedrijfsanalisten, om de vereisten voor gegevenskwaliteit te begrijpen en te vertalen naar database-ontwerpbeslissingen.

Gegevensvalidatie en retentie

Een DBA is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van gegevensvalidatie- en retentiecriteria. Dit gaat om het definiëren en implementeren van validatieregels, het identificeren van eventuele inconsistenties in de gegevens en het coördineren van gegevenscorrecties. Een DBA kan gebruikmaken van geautomatiseerde tools en scripts om gegevensvalidatie en schoning te vergemakkelijken, en kan ook samenwerken met ontwikkelaars om aangepaste scripts te ontwikkelen voor specifieke gegevenscontroles en correcties.

Prestatieoptimalisatie

Naast het waarborgen van datakwaliteit, speelt een DBA ook een rol bij het optimaliseren van de prestaties van de database. Snelle en efficiënte gegevensverwerking draagt indirect bij aan de datakwaliteit. Een DBA houdt zich bezig met het monitoren van de databaseprestaties, het identificeren van knelpunten en het implementeren van optimalisaties, zoals indexering, querytuning en het gebruik van cachingmechanismen.

Door de prestaties van de database te verbeteren, kunnen data tijdig en nauwkeurig worden verwerkt, wat bijdraagt aan de algehele datakwaliteit, maar ook aan de juistheid en tijdigheid van jouw beslissingen.

Beveiliging en toegangscontrole

Behalve kwaliteit en snelheid, speelt natuurlijk ook de veiligheid van data een grote rol. De DBA weet precies hoe hij of zij de juiste toegangscontroles moet implementeren. Dit omvat het beheren van gebruikersaccounts, het toewijzen van de juiste machtigingen en het implementeren van beveiligingsmaatregelen, zoals encryptie van gegevens.

Een DBA is verantwoordelijk voor het controleren van de toegang tot gevoelige gegevens en het zorgen voor naleving van de gegevensbeschermingsvoorschriften. Door beveiligingsrisico’s te minimaliseren, draagt een DBA direct bij aan de integriteit van de gegevens en de betrouwbaarheid en reputatie van jouw organisatie. Al met al is dit onderdeel vaak een een-tweetje tussen het securityteam en de DBA in een organisatie. Het securityteam stelt vast, de DBA implementeert.

Onderhoud en monitoring

Databases moeten ook regelmatig onderhouden en gemonitord worden. De DBA zorgt dat voor goede back-ups, het bijwerken van de database-software en het controleren van de databaseprestaties en – wanneer nodig – voor het herstellen van gegevens. Door regelmatige monitoring kan een DBA potentiële problemen identificeren en proactief actie ondernemen om gegevensfouten en inconsistenties te voorkomen. Een goed onderhouden en gemonitorde database draagt bij aan de algehele datakwaliteit en betrouwbaarheid.

Van onschatbare waarde

We kunnen er niet omheen, elke organisatie die met data wil werken, moet haar DBA koesteren. Van databaseontwerp en -configuratie tot gegevensvalidatie, gegevensschoonmaak, prestatieoptimalisatie, beveiliging en monitoring, de expertise en betrokkenheid van een DBA zijn van onschatbare waarde bij het handhaven van hoge datakwaliteit binnen een organisatie.

Meer weten?

Wil je ook aan de slag met data, zonder je zorgen te maken over de kwaliteit en integriteit van je data, de juistheid en tijdigheid van de beslissingen die je daarop baseert of de reputatie van je organisatie? Wij helpen je graag je data(base) onder controle te houden. Neem gerust contact op. We leren je graag kennen.