Direct naar content

Clouddatabase? Voorkom een exponentieel schalende factuur

In onze vorige blogpost keken we onder andere naar kostenaspecten van verschillende database-oplossingen. Traditionele on-premises oplossingen vereisen initiële investeringen in hardware, licenties en personeel voor onderhoud en beheer. Cloudgebaseerde oplossingen lijken daardoor aanvankelijk voordelig met hun pay-as-you-go-model. Maar vergis je echter niet! Bij cloudoplossingen kun je te maken krijgen met onverwachte kostenoverschrijdingen als gevolg van inefficiënt gebruik of slecht ontworpen datamodellen. In deze blog vertellen we wat je kunt doen om dat te voorkomen.

Edco Wallet

Co-Founder & eigenaar
Edco Wallet - Co-Founder & eigenaar

In de praktijk

Het lijkt misschien ideaal, het pay-as-you-go-model van de Cloud, maar ook dan kunnen de kosten flink uit de hand lopen. Onlangs zagen we weer een sprekend voorbeeld hiervan, waarbij bij de keuze voor een databaseoplossing de implicaties van Cloud kosten niet goed waren meegewogen.

Een organisatie besloot hun on-premise databaseplatform, gebaseerd op open source, over te zetten naar een Clouddatabase platform, ook op basis van open source (Azure Database for PostgreSQL in dit geval). De operationele kosten van dit dataplatform voor de organisatie stegen van 120k per jaar naar 30k per maand. Dat is een verdrievoudiging! Gelukkig dacht iemand in deze organisatie: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Wij werden ingeschakeld en hebben de hele opzet herzien en het dataplatform opnieuw ingericht. Zo hebben we deze organisatie op tijd uit deze ongewenste situatie geholpen.

Het verborgen gevaar van Cloud kosten

Hoewel het pay-as-you-go-model van Cloud gebaseerde database-oplossingen aantrekkelijk lijkt vanwege de flexibiliteit en schaalbaarheid, is het belangrijk om te erkennen dat deze schaalbaarheid een tweesnijdend zwaard is. Zeker, het stelt organisaties in staat om snel op te schalen naar behoefte, maar het brengt ook het risico met zich mee: ongecontroleerde kostenstijgingen.

Elke extra query, elke inefficiënte query en elke onnodige index kan resulteren in extra kosten die exponentieel toenemen naarmate het gebruik van de database groeit. Het is dus essentieel om de kosten zorgvuldig af te wegen tegen de verwachte voordelen en operationele overhead. Wat aanvankelijk een kostenefficiënte oplossing lijkt, kan snel veranderen in een financiële nachtmerrie als je niet op je hoede bent voor overmatig gebruik van resources.

Efficiëntie als sleutel tot kostenbesparing

Een van de meest effectieve manieren om onverwachte uitgaven te voorkomen, is je datamodel optimaliseren zodat het minimale resources consumeert. Dit omvat het identificeren en elimineren van overbodige gegevens, het optimaliseren van query’s en indexen voor maximale efficiëntie, en het implementeren van caching en andere optimalisatietechnieken om de prestaties te verbeteren en de kosten te verlagen.

Proactief beheer en monitoring

Daarnaast is proactief beheer en monitoring noodzakelijk om de kosten onder controle te houden. Door regelmatig kosten en prestaties van je database-oplossing te evalueren, kun je tijdig potentiële kostenoverschrijdingen identificeren en aanpakken voordat ze uit de hand lopen. Dit kan het verlagen van de schaal of het kiezen van een andere tariefstructuur omvatten om de kosten te optimaliseren zonder in te leveren op prestaties.

Bewuste investeringen voor optimaal rendement

Kortom, bij het kiezen van database-oplossingen is het belangrijk om niet alleen te focussen op de initiële kosten, maar ook op de langtermijn kosten en operationele overhead. Door bewuste investeringen te doen in efficiënte datamodellen, proactief beheer en monitoring, kun je onverwachte uitgaven voorkomen en optimaal profiteren van de voordelen van zowel on-premises als Cloud gebaseerde database-oplossingen.

Meer weten?

Wil je aan de slag met data, zonder je zorgen te maken over de kwaliteit en integriteit van die data, de juistheid en tijdigheid van de beslissingen die je daarop baseert, financiële consequenties of de reputatie van je organisatie? Wij helpen je graag je data(base) onder controle te houden. Neem gerust contactop. We leren je graag kennen.