Direct naar content

Hoe relevant is de DBA in cloudland?

De laatste tijd rijst steeds vaker de vraag of een Database Administrator (DBA) nog wel relevant is als je gebruikmaakt van een Database-as-a-Service (PaaS en DBaaS)? In het geval van een Azure SQL Database, de DBaaS-oplossing van Microsoft in de Azure-cloud, zijn er enkele specifieke aspecten waarbij een Database Administrator (DBA) absoluut een relevante rol speelt. In deze blog leggen we uit waarom zelfs bij het gebruik van Microsoft Azure SQL (in feite de online versie van SQL Server) er een belangrijke rol is weggelegd voor de DBA.

Edco Wallet

Co-Founder & eigenaar
Edco Wallet - Co-Founder & eigenaar

Prestatie-optimalisatie

Zeker, Azure SQL Database biedt bepaalde automatische optimalisaties (Create- en drop index, force last good plan), er kunnen nog steeds specifieke configuratie- en querytuningtaken nodig zijn om de beste prestaties voor jouw specifieke toepassing te bereiken (b.v. long running queries, parallelisme issues, enz.). Een DBA kan helpen bij het identificeren en aanpakken van prestatieproblemen.

Beveiliging en naleving

Hoewel Azure SQL Database ingebouwde beveiligingsfuncties biedt, zoals geavanceerde beveiliging en Azure Active Directory-integratie, is het nog steeds belangrijk om te zorgen voor toegangsbeheer, auditlogboeken en naleving van branchegerelateerde voorschriften. Het toepassen van het least privilege principle in je database blijft een zorgvuldige taak. DBA kan deze aspecten voor je beheren.

Gegevensmigratie

Als je gegevens naar Azure SQL Database migreert, kan een DBA helpen bij het plannen en uitvoeren van de migratie. Zo zorgt hij of zij ervoor dat de gegevensintegriteit behouden blijft. Er zijn vele manieren van migreren van data: bcp, SSIS, DMA, SSMA, Azure DMS, SQL Data Sync en BACPAC. En dan nog is het lijstje niet compleet. En elk van de manieren heeft zijn voor- en nadelen qua downtime, eenvoud en kosten.

Continuïteit en herstel

DBA’s kunnen back-up- en herstelstrategieën ontwikkelen en onderhouden om ervoor te zorgen dat je gegevens worden beschermd en dat je snel kunt herstellen in geval van storingen. Rekening houdend met de gewenste recovery time objective en recovery point objective.

Automatisering en schaalbaarheid

Een DBA kan automatiseringsscripts maken om taken te vereenvoudigen. Denk aan het schalen van de database op basis van werkbelasting of aan het implementeren van nieuwe functies.

Monitoring en probleemoplossing

Het monitoren van de prestaties en het opsporen van problemen blijft een taak voor een DBA, zelfs in een DBaaS-omgeving. Een DBA kan tools gebruiken om de gezondheid van de database te bewaken en problemen op te lossen wanneer dat nodig is.

Inventory bijhouden

Het is aan te raden ook een inventory of CMDB van de databases bij te houden. Als je niet weet welke databases er zijn hoe kan je ze dan beheren? Misschien niet belangrijk voor de bedrijven met maar een paar servers, maar worden het er meer, dan kun je maar zo een SQL Server of clouddatabase vergeten.

Dat is in on-premises vaak al een vergeten taak, maar in de cloud wordt het nog veel lastiger, gezien het gemak waarmee je een database toevoegt. Eigenlijk zou je dus al in de IaC-pipeline (Infrastructure-as-Code) moeten zorgen dat de inventory bijgewerkt wordt.

Kostenbeheer

DBA’s kunnen helpen bij het beheren van de kosten van Azure SQL Database, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat je de juiste service- en schalingsniveaus gebruikt en ongebruikte resources identificeert en elimineert.

Conclusie: Van DBA naar DeDBAas, de expertise van een DBA blijft cruciaal, ook in cloudbeheer

Hoewel Azure SQL Database veel taken automatiseert en het beheer vergemakkelijkt, blijft de expertise van een DBA waardevol om ervoor te zorgen dat de database optimaal presteert, beveiligd is en voldoet aan de unieke behoeften van je organisatie. Het specifieke takenpakket van een DBA in een Azure SQL Database-omgeving kan variëren, afhankelijk van de complexiteit van de implementatie en de eisen van de organisatie.

Ter overdenking: DBA fulltime in dienst of parttime inhuren?

Wat wel een terechte overweging kan zijn is afvragen of je nog wel een eigen fulltime DBA in dienst wil hebben of houden. Doordat veel reguliere (lees ouderwetse) beheertaken komen te vervallen omdat de ‘as-a-Service’ dit automatiseert, kan het zo zijn dat deze DBA minder tijd bezig is met het werk wat hij of zij voorheen deed.

In sommige organisaties verschuift deze DBA voor een deel meer richting Datasteward of Data-Engineer. Op de langere termijn zou het risico kunnen ontstaan dat je geen directe en inhoudelijke database-expertise meer in huis hebt. In andere gevallen verschuift de rol van de DBA richting DevOps, waarbij hij of zij meer als een Database Reliability Engineer optreedt.

Omvangrijk DBA-team met sterke inhoudelijke database-expertise

OptimaData beschikt over een omvangrijk team met ervaren en ‘multi-platform’ Database Reliability Engineers. Net zoals je de clouddatabase afrekent op basis van het gebruik in uren, kan de expertise van OptimaData ook op afroep ingezet worden. Groot voordeel hiervan is de zekerheid van sterke inhoudelijke expertise binnen handbereik tegen slechts een fractie van de oorspronkelijke beheerkosten. En ingrijpen wanneer dat nodig is, desnoods midden in de nacht.

Migratie-advies van een Database-expert

Voor je zover bent, is het nog de vraag welke optie van Azure SQL je gaat gebruiken (SQL Server op Azure VM’s, Azure SQL Managed Instance of Azure SQL Database) of zelfs een mix daarvan. En als je gaat voor Azure SQL database welk purchasing model kies je dan DTU of vCore (en daarbinnen provisioned of serverless). Hoe integreer je de beschikbare tooling in Azure en hoe ga je de migratie vormgeven? De keuze is reuze en input van een onafhankelijk database-expert maakt het verschil.

Meer weten?

Overweeg je te gaan migreren naar de cloud of speel je met de gedachte om je beheerteam te reorganiseren? OptimaData kan ondersteuning bieden in het maken van de juiste keuzes, het doorlopen van een migratie-readiness-programma of het in kaart brengen van cloud- en beheerkosten via een benchmark. Direct een Trusted Advisor achter de hand hebben voor ‘stel dat het nodig is’ en ‘who do you gonna call’? Vraag gerust eens naar de mogelijkheden.