Direct naar content

Ola Hallengren What Why and How

Ola Hallengrens SQL Server Maintenance Solution is ontworpen door Ola Hallengren, een MCITP-databasebeheerder en databaseontwikkelaar, die sinds 2001 met SQL Server werkt. De oplossing is speciaal ontworpen voor het uitvoeren van onderhoudstaken op iedere Microsoft SQL Server database en bestaat uit een back-up, een integriteit controle en onderhoud van indexen en statistieken. In deze blog vertellen we wat in onze opinie de zeven voordelen zijn van deze oplossing.

Dimitri Choustov

DBA Consultant en Senior Database Reliability Engineer
Dimitri Choustov - DBA Consultant en Senior Database Reliability Engineer

In het kort: Wat is Ola Hallengren?

De oplossing van de Zweed Ola Hallengren is bij alle SQL Server DBA’s over de hele wereld bekend en gewaardeerd. Hij heeft een zeer toegankelijke oplossing gemaakt waarmee elke databasebeheerder zijn omgeving efficiënt en effectief kan beheren. Het bestaat uit een aantal ‘suboplossingen’: een database-back-up, een integriteitscontrole en onderhoud van indexen en statistieken.

De oplossing is gratis beschikbaar op het internet en kent daarnaast een aantal andere voordelen: het is snel, verkleint de foutkans, gebruikt een heldere naamgevingsconventie, is versieonafhankelijk, is efficiënt, modulair en integreert met andere oplossingen. Laten we even inzoomen op deze voordelen.

Snelheid

De snelheid waarmee de scripts van Ola Hallengren in productie kunnen worden gebracht in een nieuwe omgeving is ongekend. Waar je bij een standaardomgeving van ongeveer tien databaseservers zo’n twee dagen bezig zou zijn om het ingebouwde Maintenance Plan van Microsoft SQL Server te configureren, ben je met de oplossing van Ola Hallengren in vijf minuten klaar. Alleen dat al levert enorme winst op voor beheerders.

Kleine kans op fouten

Niet alleen zorgt het feit dat de oplossing is gescript dat het snel is, het verlaagt de foutkans ook drastisch. Immers werkzaamheden die geautomatiseerd zijn, zorgen ervoor dat er minder fouten gemaakt kunnen worden. Verder kunnen de procedures van Maintenance Solution de vaak voorkomende fouten herkennen en automatisch een passende herstelactie uitvoeren. Hiermee hoeft de geconstateerde fout niet gemeld te worden. De beheerder houdt de tijd over voor nuttige dingen!

Naamgevingsconventie

Ola scripts bieden ook een specifieke naamgevingsconventie. Het resultaat van de scripts – een logbestand of een back-up – wordt met een dusdanige naam opgeslagen dat die voor beheerders eenvoudig te begrijpen is. Bij standaardoplossingen zoals die van Microsoft moet de beheerder dat wiel steeds weer zelf uitvinden, terwijl de naamgevingconventie juist een heel belangrijk aspect is bij de standaardisatie van de beheersprocessen.

Als er een andere beheerder komt, om wat voor reden dan ook, moet deze persoon de namen ook eenvoudig kunnen begrijpen. Bij Ola bestaat bijvoorbeeld de naam van een back-up uit de servernaam, de databasenaam, het type back-up en het moment van de back-up. Zo is voor de beheerder in een oogopslag helder waar het om gaat.

Versieonafhankelijk

De databaseomgevingen zijn over de jaren gegroeid. Dat betekent vaak dat het bestaat uit verschillende versies van software, van verschillende leeftijden. Die vereisen elk een specifieke aanpak als je ze beheren wil met een standaardoplossing. Maintenance Solution van Ola is versieonafhankelijk en wordt periodiek bijgewerkt en verbeterd.

Omdat het is opgebouwd in Transact-SQL kan het op elke versie van Microsoft SQL Server uitgevoerd worden, het werkt op software van jaren geleden maar net zo goed op een versie die gister is uitgebracht.

Efficiëntie

De efficiëntie van Ola zit ‘m vooral in de manier van indexen optimaliseren. Het werkt alleen de indexen bij die dat nodig hebben, die er voordeel uit kunnen halen. De meeste andere oplossingen werken alle indexen bij, ongeacht de optimalisatiebehoefte. Maintenance Solution van Ola checkt en analyseert eerste welke indexen geoptimaliseerd moeten worden en start dan pas de daadwerkelijke optimalisatie.

Dat verkort de doorlooptijd van de beheerstaak, verkleint CPU-gebruik en de disk I/O, wat de algemene serverperformance bevoordeelt. Dit komt vooral van pas bij cloudgedreven oplossingen, zoals Microsoft Azure- of AWS-omgevingen, waar de kosten afhankelijk zijn van het gebruik.

Modulariteit

Scrips van Ola zijn modulair. Dat houdt in dat je alleen die delen kunt gebruiken waar behoefte aan is. Natuurlijk horen integriteit controle en back-up bij elkaar, immers aan een back-up met integriteitsfouten heb je niet veel. Maar een beheerder kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld wel de integriteit controle te gebruiken en de back-up-oplossing van een ander. Of je gebruikt alleen de database back-up en de integriteit controle van Ola en een andere software voor indexoptimalisatie.

Integratie

Naast Microsoft SQL Server, de functionaliteit van Maintenance Solution van Ola integreert naadloos in alle overige softwareoplossingen. Het is mogelijk om een specifiek onderdeel van de maintenance-oplossing eruit te pikken en te integreren in de eigen omgeving, want de code is voor iedere beheerder leesbaar.

Je kunt de gewenste functionaliteit gebruiken om je bestaande beheeromgeving te verrijken en aan te vullen. Zo kun je optimaal gebruik maken van de eerdergenoemde voordelen zoals naamgevingsconventie, versieonafhankelijkheid, foutreductie, efficiëntie of modulariteit.

Kansen

Natuurlijk is de oplossing van Ola Hallengren geen magisch wondermiddel. Je moet nog steeds zelf nadenken over bijvoorbeeld je disaster-recovery-strategie en de periodieke performance maintenance. Welke stappen moet jouw organisatie zetten als je data niet meer bruikbaar zijn of per ongeluk zijn verwijderd?

Welk type back-up maak je op welk moment, waar sla je de back-up bestanden op, op welk moment moet je een integriteitscontrole doen? Welke acties zijn er om de algemene database performance te bevorderen? Wie voert de controles uit om deze acties te identificeren? Zijn dergelijke beslissingen vastgelegd in een beleid? Wij kunnen je, met al onze ervaring, adviseren welke beheeroplossing het beste is voor jouw databaseomgeving en welke functionaliteiten je het best in kunt zetten.

Meer weten?

Ben je benieuwd wat de oplossing van Ola Hallengren jouw organisatie kan brengen? Neem gerust vrijblijvend contact op! We denken graag met je mee.