Direct naar content

Terugblik op de databasevraagstukken van 2022

Wij als OptimaData hopen dat alle opdrachtgevers en andere relaties 2022 mooi hebben kunnen afsluiten. Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk. In het jaar dat achter ons ligt hebben we veel vragen over databaseconsultancy gekregen en evenzoveel adviezen kunnen geven en oplossingen kunnen implementeren. Wat waren nu de belangrijkste en meest voorkomende issues die we hebben ontdekt en welke lessen kun je meenemen in het nieuwe jaar?

Edco Wallet

Co-Founder & eigenaar
Edco Wallet - Co-Founder & eigenaar

Cloudinfrastructuur

Wat we in 2022 veel zagen, is een databaseomgeving in ‘de’ Cloud waarbij de infrastructuur niet goed was afgestemd op de resourcebehoeften van de databases. Klanten ondervonden verstoringen, deadlocks, extreme vertraging en slechte algemene performance. Na ons onderzoek bleek in veel gevallen dat de database niet of nauwelijks schaalbaar was omdat uit kostenoverwegingen was gekozen voor een Cloud infrastructuur die niet aansloot.

Soms zie wij het ook andersom, dat klanten achteraf verrast werden door een onverwacht hoge rekening, omdat zij de Cloud omgeving niet juist hadden geconfigureerd en de resources automatisch aan het schalen zijn gegaan. Voor deze situaties is geen standaardoplossing voor handen.

Soms is het afdoende om de databaseconfiguratie te optimaliseren en te finetunen waardoor hij op minimale resources toch meer dan voldoende presteert. In andere gevallen is het noodzakelijk om de infrastructuur anders te configureren of zelfs te verhuizen naar een andere Cloud aanbieder.

Cloudaanbieders

Soms wonen databases in het ‘verkeerde huis’. Het is te kort door de bocht om te zeggen dat Azure de beste cloudinfrastructuur heeft, of juist AWS of Google. In welke Cloud omgeving je database zich het best zal thuis voelen, hangt af van je databaseomgeving, het type database, je wensen en eisen en de belasting.

Uiteraard maakt het een groot verschil met hoeveel Nodes, clusters en regio’s je je omgeving hebt ingericht. Er zijn inmiddels een aantal mooie en zeer goed presterende kleinere cloudaanbieders, zoals UpCloud, die qua kostenstructuur ook nog eens erg interessant kunnen zijn. Een goede benchmark kan hier van toegevoegde waarde zijn.

Onderhoud

Een terugkerend thema is database-onderhoud. De klant heeft óf niet de juiste expertise in huis, óf onvoldoende capaciteit. Maar vaak is het leed al geschied en spelen er grote problemen die uiteindelijk zijn te herleiden naar achterstallig onderhoud. Ook de zogenaamde DBaaS-omgevingen moeten regelmatig worden nagekeken of alles nog gesmeerd loopt. De veelbesproken HealthCheck geeft tijdig de nodige punten aan.

Monitoring

Ook in afgelopen jaar zagen we weer veel omgevingen die niet of nauwelijks werden gemonitord. Een organisatie vaart dan lange tijd ‘blind’ en pas op het moment dat zich duidelijke problemen voordoen – of zelfs sprake is van uitval – roept men onze hulp in.

Database monitoring

Door goede monitoring in te regelen met een passende set signaleringen kun je op tijd veranderingen in het gedrag van de database waarnemen zodat je direct kunt acteren, voordat de monitoring-data door het verstrijken van de tijd is verdwenen en de verandering ‘het nieuwe normaal’ is geworden.

In het plaatje vallen de ineens ontstane pieken nog buiten de alarmeringsfase, dus heb je dit in het gebruik van de database zelf niet eens in de gaten. Totdat hier weer een nieuwe piek bovenop komt en dan zijn de virtuele rapen gaar. Haal dan nog maar eens terug wat de oorzaak is. Er zijn voor vele databases standaard en gemakkelijk te configureren open-source- (lees: gratis) monitoring-set-ups beschikbaar, zoals PMM of Zabbix.

Datamodel

Ook zagen we weer vaak ondoordachte of slechte query’s. Vanuit de gedachte ‘een database is een database’ worden er query’s gemaakt met hier en daar een semantische aanpassing voor een SQL-dialect. Deze query’s zorgen vaak voor enorme vertragingen en kunnen zelfs hele processen tegenhouden.

Het is vrij gemakkelijk om een gratis open-source-database te gebruiken. Maar te vaak zien ontwikkelaars dit als een blackbox. Met een onlogisch datamodel kan de blackbox zelfs een doos van Pandora worden. Een Quickscan brengt weer licht in de duisternis.

Standaard configuratie

Een open-source-database downloaden, installeren en implementeren gaat heel gemakkelijk. Zelfs een Galera-cluster opspinnen is iets dat sommige organisaties prima zelf kunnen. Maar dan… Elke database, elke dataplatform en iedere combinatie of setup kent specifieke en maatwerkconfiguratie. Het wordt vaak onderschat, maar dit is echt een vak.

Zaken als tempfiles, cache, werkgeheugen, type back-up, disk-usage, allemaal factoren van invloed. Een samenspel, wat we ook in onze blog over de overeenkomst tussen de grand prix en databases hebben beschreven. Onze experts zijn topcoureurs als het gaat om het opzetten van de beste configuratie voor jouw toepassing.

Tenslotte

Naast deze veel terugkerende vraagstukken zijn we ook druk geweest met onze ‘reguliere’ werkzaamheden, zoals migraties, ontwerpen, benchmarking, QuickScans, health checks en dagelijks beheer. Op SQL ServerMySQLMariaDBPostgreSQLMongoDB en Sybase databases.

Eens sparren?

Denk je dat één van de bovenstaande issues ook in jouw database-omgeving weleens aan de orde kan zijn? Gaat het goed of kan het beter? Neem gerust eens contact, we helpen je graag.