Direct naar content

Waarom moeilijk doen als het samen kan

‘Hé buurman, mag ik je ladder even lenen?’ Wie kent het niet? In ons dagelijks huis-tuin-en-keuken-leven vinden we zo’n vraag heel normaal. Zodra we ons zakelijk jasje aantrekken lijkt de wereld ineens anders in elkaar te zitten. Dan willen we alles zelf doen, voor onszelf houden en gaan we hard op zoek naar die ene specifieke expert die we vervolgens voor veertig uur per week in vaste dienst willen hebben. De huidige schaarste op de arbeidsmarkt dwingt ons om breder te denken en van uitdagingen kansen te maken door een andere aanpak. In deze blog pleit Edco Wallet, mede-eigenaar van OptimaData, voor kennisdeling.

Edco Wallet

Co-Founder & eigenaar
Edco Wallet - Co-Founder & eigenaar

Waarom moeilijk doen als het samen kan

We hebben bij tijd en wijle allemaal wel even een ladder nodig. Voor dat ene klusje op het dak, om de dakgoot schoon te maken of het zolderraam te lappen. Kopen we zelf een ladder, die we vervolgens meer dan driehonderd dagen ongebruikt in de garage hebben hangen? Of lenen we de ladder van de buurman?

Bij ons in de straat heeft één buurman een top-ladder. Prachtig ding. En de buurman is ook nog eens heel makkelijk. We wonen in een dorp waar de schuurdeur nog niet op slot hoeft, dus kunnen de ladder zo pakken. Het ding wordt bijna wekelijks gebruikt. Fijn voor ons en de buurman geniet regelmatig van het zoveelste bierpakketje. Enige dat we moeten doen is zorgen dat we niet allemaal tegelijk op hetzelfde moment de dakgoot willen schoonmaken. Maar geloof me, dat is nog nooit een issue geweest.

Individuele experts

In de ICT hebben individuele experts vaak diepgaande kennis op een specifiek gebied. In ons vakgebied van databases binnen de ICT is specifieke expertise erg schaars, maar ook heel erg gewild. Veel bedrijven willen zo’n specialist zelf fulltime in huis hebben. ‘Want je weet maar nooit’.

Vervolgens bedenken we allerlei extra werkzaamheden die ‘hij ook wel even kan oppakken’. Als je dat doet, gebruikt je niet de volle kracht van zijn specifieke kennis, maak je onnodig veel kosten en onthoud je de rest van het Nederlandse bedrijfsleven deze kennis. De specialist zit immers vast in jouw bedrijf.

Bedrijven kunnen ook samenwerken door individuele experts op parttimebasis in te zetten. Door samen gebruik te maken van de expertise van één persoon, kunnen beide bedrijven kosten besparen en toch profiteren van de expertise van deze persoon.

Samenwerking kan leiden tot meer innovatie en efficiëntie

In de ICT is innovatie essentieel om concurrerend te blijven en de beste oplossingen te bieden aan klanten. Door samen te werken met parttime experts uit verschillende achtergronden, bedrijven of branches kunnen teams nieuwe ideeën en perspectieven genereren en tot innovatieve oplossingen komen.

Het stelt teams ook in staat om te experimenteren met nieuwe technologieën en deze snel implementeren. Daarnaast kan samenwerking op dit niveau binnen de ICT leiden tot meer efficiëntie. Je roept de expertise immers pas in op het moment dat je het nodig hebt. Net als de ladder die niet meer ligt te verstoffen in de garage voor het grootste deel van het jaar.

Door de expertise van verschillende specialisten te combineren, kunnen teams processen en workflows optimaliseren en versnellen. Dit kan leiden tot snellere oplevering van projecten en een betere kwaliteit van het eindresultaat.

Samenwerking kan leiden tot steile leercurve

Doordat een expert met specifieke kennis parttime verschillende bedrijven tegelijk bedient kunnen deze bedrijven leren van elkaars processen, fouten en hoeven ze maar één keer het wiel uit te vinden. De teams in deze bedrijven kunnen op hun beurt veel sneller nieuwe inzichten en technologieën meekrijgen die de specialist meebrengt.

Door deze expertise samen te bundelen, kunnen teams tot diepgaande kennis en specialisatie komen. Dit stelt teams in staat om complexe problemen aan te pakken en tot innovatieve oplossingen te komen die anders misschien niet mogelijk zouden zijn. Zo leren we van elkaar en brengen we het algemene kennisniveau op een hoger niveau.

Dit kan leiden tot betere besluitvorming en risicobeheer. Teams kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk risico’s analyseren en proactieve maatregelen nemen om deze risico’s te verminderen. Door samen te werken kunnen teams beter anticiperen op toekomstige problemen en ze voorkomen voordat ze zich voordoen.

Voordelen

De voordelen van deze manier van samenwerken zijn duidelijk. Bedrijven kunnen kosten besparen door gebruik te maken van één expert in plaats van meerdere fulltime experts aan te nemen. Experts kunnen meer ervaring opdoen door te werken met verschillende bedrijven en organisaties. Bovendien kunnen bedrijven samenwerken om betere oplossingen te bieden aan hun klanten, wat kan leiden tot meer succes en groei voor alle betrokken partijen.

Door specialistische kennis te delen, kunnen bedrijven profiteren van de voordelen van een grotere pool van kennis en expertise. In plaats van te vertrouwen op de kennis van één persoon, kunnen bedrijven toegang krijgen tot de gecombineerde kennis van een groep van specialisten. Dit kan leiden tot betere oplossingen, innovatie, efficiëntie en diepgaande kennis en specialisatie.

Een ander voordeel van het delen van specialistische kennis is dat het kan leiden tot nieuwe kansen voor samenwerking en partnerschappen tussen bedrijven. Door samen te werken en kennis te delen, kunnen bedrijven elkaar beter leren kennen en nieuwe manieren ontdekken om samen te werken om zo waarde te creëren voor hun klanten.

Bovendien kan het delen van specialistische kennis de kosten van het inhuren van fulltime specialisten verminderen. Door gezamenlijk de kosten te delen, kunnen bedrijven in staat zijn om specialistische kennis te verkrijgen die anders misschien niet beschikbaar of betaalbaar zou zijn.

Nadelen

Er zijn natuurlijk ook enkele nadelen aan deze manier van samenwerken. Ten eerste kan het voor individuele experts lastig zijn om verschillende projecten voor meerdere bedrijven te managen en bij te houden. Ze moeten in staat zijn om hun tijd effectief te beheren en ervoor te zorgen dat ze voldoende tijd besteden aan elk project om kwaliteit te kunnen leveren.

Daarnaast kunnen er potentiële conflicten ontstaan tussen de bedrijven waarvoor de expert werkt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de expert werkt aan projecten die met elkaar in conflict zijn, of als de expert werkt voor concurrenten in dezelfde branche. Het kan ook moeilijk zijn om een evenwicht te vinden tussen het delen van kennis en het beschermen van intellectueel eigendom en vertrouwelijke informatie. Bedrijven moeten daarom duidelijke afspraken maken over de taken en verantwoordelijkheden van de expert om potentiële conflicten te voorkomen.

Het delen van specialistische kennis tussen bedrijven vereist dus zorgvuldige planning, samenwerking en communicatie. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over hoe de kennis wordt gedeeld en hoe deze kan worden gebruikt, en om te zorgen voor een goede communicatie tussen alle betrokken partijen.

Conclusie

Het delen van specialistische kennis is een slimme manier om de uitdagingen aan te pakken die gepaard gaan met de schaarste in de arbeidsmarkt. Bedrijven kunnen profiteren van de voordelen van een grotere pool van kennis en expertise, terwijl ze de kosten van het inhuren van fulltime specialisten verminderen. Het delen van specialistische kennis kan ook leiden tot nieuwe kansen voor samenwerking en partnerschappen tussen bedrijven, en daarmee versnelling van onze innovatiekracht in Nederland.

Zullen we samen optrekken?

Delen van kennis en van onze expertise zit in ons DNA. Parttime gebruik maken van ons specialisme? Wij kunnen als trusted advisor met je oplopen. Samen bouwen aan een pool van specialistische expertise? We komen graag met je in contact!