Direct naar content

Wie is het?

Onlangs werden wij benaderd door een intermediair met de vraag om databaseconsultants te leveren met kennis van DB2, Oracle, MariaDB, PostgreSQL, MongoDB, MS SQL, CockroachDB en MySQL voor ‘een klant’. De naam van de klant bleef in nevelen gehuld. Voor ons is het dan altijd een sport om aan de hand van zijn databases te achterhalen wie nu eigenlijk de klant is.

Gerard Zuidweg

Managing Partner
Gerard Zuidweg - Managing Partner

Clue 1: De leeftijd

Aan de hand van de genoemde databasetechnologieën en een beetje kennis van de wereld om ons heen, komen we vaak een eind. Je bent databasespecialist, of je bent het niet. In dit geval zien wij bijvoorbeeld meerdere databasemanagementsystemen (DBMS): SQL/RDBM, NoSQL én New SQL DBMS toepast in de technology-stack.

De oudste en nog steeds meest gebruikte DBMS is het Relational Database Management Systeem, gebaseerd op de in de jaren 70 ontwikkelde Structured Query Language (SQL). De meeste bekende systemen in deze categorie zijn bijvoorbeeld OracleMicrosoft SQLMySQL en PostgreSQL. In een RDBMS worden gegevens opgeslagen in een gestructureerde tabelindeling van rijen en kolommen met als doel te voldoen aan ACID-eigenschappen voor datamanagement (Atomicity, Consistentie, Isolatie, Duurzaamheid). RDBMS / SQL konden ACID-eigenschappen bereiken omdat de gegevens in één databaseserver bleven, zodat consistentie geen probleem is.

Voor onze vraag ‘Wie is het?’ betekent het dat het waarschijnlijk gaat om een grote en wat oudere organisatie van vóór 1970 die met IBM Mainframes en DB2 is gaan automatiseren en later ook Oracle in de stack heeft opgenomen. Wij zouden dan ook gaan zoeken in de hoek van bijvoorbeeld het bank- of verzekeringswezen of overheid.

Clue 2: NoSQL

Met de wereldwijde explosie van internet in de jaren 90, groeide de hoeveelheid gegenereerde data exponentieel. De RDBMS waren eigenlijk niet geschikt voor deze enorme hoeveelheden complexe gegevens, noch konden zij voldoen aan de nieuwe eisen die kwamen met wereldwijde beschikbaarheid en schaalbaarheid.

Dit leidde eind jaren 90 tot de opkomst van de NoSQL-databases die een oplossing boden voor schalen in een gedistribueerde omgeving. De bekende namen daarin zijn bijvoorbeeld MongoDB, Cassandra en Redis.

Op basis hiervan is de organisatie die wij zoeken kennelijk een internationaal opererende organisatie die via internet grote hoeveelheden data beschikbaar stelt, beheert en/of verwerkt. Dit maken wij dan op uit het feit dat de organisatie gebruikt maakt van MySQL en MariaDB, wat vaak als technologie wordt gebruikt onder internetapplicaties. Verder wordt MongoDB ingezet voor grote datawarehouses, dus waarschijnlijk is het een organisatie waar veel data en Online Analyse Processen (OLAP) een rol spelen.

Clue 3: NewSQL

De gedistribueerde NoSQL-varianten hebben echter twee grote nadelen. Ten eerste maken ze geen gebruik van SQL. Dit zorgt voor veel extra werk om de NoSQL-database te laten interacteren met applicaties die over het algemeen wel makkelijk SQL aankunnen. Ten tweede hebben ze door hun opzet moeite om de consistentie van data te garanderen.

Om aan deze beperkingen tegemoet te komen is een nieuwe generatie van databasemanagementsystemen ontstaan: NewSQL. NewSQL zegt de voordelen van RDBMS (sterke consistentie) te combineren met voordelen van NoSQL (schaalbaarheid). Met andere woorden, NewSQL-databases zijn relationele databasesystemen die hoge prestaties en schaalbaarheid van NoSQL evenaren of zelfs overstijgen en de ACID-garanties van traditionele DBMS handhaven.

Google heeft bijvoorbeeld sterk op deze technologie ingezet met de ontwikkeling van haar NewSQL-variant Spanner. Enkele andere bekende voorbeelden zijn ClustrixDB, NuoDB, CockroachDB (spin-off van Spanner), Altibase, MemDB, VoltDB, c-treeACE, Percona Apache, TIBCO ActiveSpaces en ActorDB.

Wij durven dus ook te concluderen dat de door ons gezochte organisatie bezig is met digitale transformatie. Immers een NewSQL-DBMS helpt organisaties wereldwijd, consistent en foutloos internettransacties te verwerken en data beschikbaar te stellen.

Dus: wie is het?

In het algemeen kan gesteld worden dat alle varianten SQL, NoSQL en NewSQL in een organisatie kunnen voorkomen. De een sluit de ander niet uit. Zoals wij altijd stellen wordt de keuze voor een DBMS immers bepaald door de usecase. Daar komen wij in een latere blog graag nog een keer op terug.

Als antwoord op onze vraag ‘Wie is het?’, komen wij op het profiel van een reeds lange tijd bestaande organisatie in het bank- of verzekeringswezen of een internationale overheidsorganisatie gevestigd in Nederland, die wereldwijd opereert, grote hoeveelheden data beheert, beschikbaar stelt en in toenemende mate haar klanten in staat wil stellen zelfstandig te interacteren op haar applicaties. Dan blijven er nog heel wat organisaties over, maar wij durfden de gok te wagen. Het bleek een schot in de roos.

Meer weten?

Wil je weten welke organisatie het was of wil je meer weten over welke DBMS het beste bij jouw organisatie past? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact