Direct naar content

Zo biedt cultuur een bron van mogelijkheden

De cultuur binnen een bedrijf bepaalt in grote mate het plezier dat medewerkers in hun werk hebben. Dat is zelfs bij database-experts het geval. Door over iets meer te praten dan werk alleen – je gezin, Wie is de Mol? – ontstaat een gemeenschappelijke energie die een kettingreactie geeft, die leidt tot werkplezier en goede resultaten. Want werk moet niet te veel op werk gaan lijken, toch?

Pieter Groenendijk

Recruitment Consultant
Pieter Groenendijk - Recruitment Consultant

Leeg centrum

In het meest ideale geval bestaat een bewust bedrijf dat medewerkersbetrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan uit een ‘leeg centrum’, dat een bron van mogelijkheden biedt. Met een ‘leeg centrum’ bedoel ik een ruimdenkende directie, die weet wat goed luisteren is en zijn medewerkers de ruimte biedt zichzelf te ontwikkelen, op basis van hun eigen talenten en inspiratie vanuit de markt en de klanten.

Het is de kunst om zonder vooroordelen of standaard reflexen steeds opnieuw een effectieve verbinding te scheppen tussen dat wat van jou is en dat wat anderen je brengen. Bij OptimaData heb ik dat bewuste, lege centrum ervaren. Als je maar ‘leeg genoeg’ bent, dan sluit je niets uit en zie je wat er kan.

Energie

Als je met, in of bij een bewust ‘leeg centrum’ werkt dan krijg je energie. Maar wat is dat toch voor een begrip, energie? Stel: je doet iets wat je uitdagend vindt. Dat is spannend. Maar soms komt daar ineens een moment dat je weet dat je het kan en dat je scherp en uitgerust genoeg bent om de taak op te pakken.

Dan gaat het ineens vanzelf en het dak gaat eraf. We gaan gloeien van enthousiasme en voelen ons top op het moment dat we dat meemaken. Ik maak graag de vergelijking met mijn jongens als ze op het voetbalveld staan: zij willen ook niets liever dan scoren! Als het dan even niet lukt, hebben ze vooral geen pappa nodig die ze uitkaffert, maar een team en trainers die ze verder helpen. Laten we ook in onszelf het kind de ruimte geven en gaan voor wie we zijn en wat we kunnen. Met elkaar. Dat is energie!

Straal het uit

Bij OptimaData hebben we vaak te maken met innovatie. Toch hebben we geen aparte afdeling innovatie. Zo’n afdeling zouden we natuurlijk wel op kunnen zetten, maar als je niet de omgeving creëert waarin die afdeling past, dan werkt het niet. Om met elkaar, persoonlijk en als bedrijf, te groeien moeten we ervoor zorgen dat de totale cultuur innovatie uitstraalt.

Dat op elke plek vernieuwing wordt aangemoedigd, dat falen kan en soms zelfs moet, dat op ideeën wordt gereageerd op een opbouwende manier. Zo blijft het team geïnspireerd en blijven de ideeën komen. Dat geeft het team energie, maakt ons een leuker bedrijf dat een bron van mogelijkheden biedt, én zorgt dat we innovatie – blijven – ademen.

Veel elementen nodig

Om tot innovatie te komen, zijn dus best een hoop elementen nodig: zoals vrijheid om te kunnen spreken en de ruimte om te kunnen falen. Dat moet je als mens ook maar durven. Het is dus best moeilijk, zo moeilijk dat er vaak spraken is van een innovatiemythe. Mooi! Laat het dat ook maar zijn en straal het uit! Zo van: Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan.

Synchroniciteit blijft verbazen

Mijn collega’s gebruiken hun tijd voornamelijk om op één golflengte te komen, om hun belevingswerelden af te stemmen en volstrekt ongedwongen op elkaar te reageren. Om hun energie te bundelen. Dit doen ze door niet alleen over werk te praten, maar juist ook over zaken als hun gezin of ‘Wie is de Mol?’.

Er ontstaat dan een gemeenschappelijke energie die een kettingreactie geeft. Het gevolg is dat er vrijwel altijd op het cruciale moment een doeltreffende oplossing ligt. Mooi, maar is er een verklaring voor? Wetenschappelijk verklaren kan ik het niet. Maar vertrouwend op mijn ervaring durf ik te beweren dat gezamenlijke creativiteit enorm toeneemt als er tijd genomen wordt voor synchronisatie van energie en gedachten. ‘Werk moet niet te veel op werk gaan lijken’ is een volzin die regelmatig door ons mooie kantoor galmt.