Direct naar content

Cloudkosten Consultancy

Cloud computing biedt ongekende flexibiliteit, schaalbaarheid en innovatiekracht. Toch kunnen de kosten snel oplopen als ze niet goed beheerd worden. OptimaData kan helpen bij het verkrijgen van inzicht in cloudkosten, effectieve manieren om deze kosten onder controle te houden, en strategieën om concreet besparingen te realiseren.

FinOps

Cloudkostenbeheer is een continu proces dat begint met inzicht en eindigt met optimalisatie. Door gebruik te maken van de juiste tools en strategieën kunnen organisaties niet alleen hun cloudkosten onder controle houden, maar ook aanzienlijke besparingen realiseren. Implementatie van best practices zoals tagging, right-sizing, gebruik van reserved instances, en regelmatige rapportages zijn cruciaal.

Meer over FinOps weten

Uiteindelijk gaat het om een geïntegreerde benadering waarbij technologie, processen en mensen samenwerken om de kosten te beheersen en de waarde van cloudinvesteringen te maximaliseren.De implementatie van FinOps op zichzelf leidt nog niet direct tot lagere facturen. FinOps is vooral een framework dat organisaties helpt bij het beheren van cloudkosten door financiële verantwoordelijkheid te integreren in hun cloudbeheerprocessen. Het echte verschil wordt gemaakt door de concrete beslissingen en vooral handson acties die voortkomen uit een FinOps-benadering. Hieronder bespreken we hoe OptimaData juist op dat punt tastbare kostenbesparingen kan realiseren.

Waarom cloudkosten consultancy?

Wij zien nog veel bedrijven en organisaties worstelen met de technische know-how om de juiste knoppen te vinden om aan te draaien om aanbevolen optimalisaties uit een FinOps rapportage werkelijk toe te passen. Dit gebrek aan kennis en basis expertise van databases en configuraties leidt vaak tot een exponentiële cloudspend.

Door de inzet van de experts van OptimaData kunnen significante optimalisaties en besparingen worden gerealiseerd.

“Dat doen ze op z’n Hollands, overigens: heel direct en open. Dat komt de samenwerking alleen maar ten goede.”

Joost Wasser

Public Sector Account Executive - EDB

Gestructureerde aanpak

OptimaData - Database OptimalisatieWij beginnen met een grondige analyse. In deze analyse komen onderwerpen naar voren zoals:

 • CPU-gebruik
 • Instance-type
 • Auto-Scaling
 • Geheugengebruik
 • Caching
 • SSD en volume types
 • Disk Throughput
 • Data Archivering
 • Data Deduplicatie
 • Compressie
 • Ongebruikte resources

Wij brengen de huidige setup van de omgeving in kaart. Op elk onderwerp doen wij een technisch onderzoek en benchmark welke opties en configuraties kunnen worden verbeterd zonder performance-verlies.

Met de huidige setup als uitgangspunt leveren wij een rapportage op met concrete korte, middel en lange termijn aanbevelingen op welke onderwerpen wij optimalisatie mogelijkheden hebben geconstateerd en welke stappen wij adviseren om tot werkelijke optimalisatie en besparing te komen.

Deze rapportage wordt met u besproken en in afstemming kunnen wij de aanbevolen stappen voor u opvolgen.

Wat mij vooral opviel was de daadkrachtige en inhoudelijk sterke opvolging op ons vraagstuk naar een stabiel, toekomstvast en high performing PostgreSQL database setup in GCP.

Fred Kroon

MyWheels
MyWheels

Objectief advies

Elke cloudprovider stelt geïntegreerde tools ter beschikking (zoals AWS Cost Explorer, Azure Cost Management of Google Cloud Billing) om over uw prestaties en cloudkosten te rapporteren. Het is goed om dit inzicht te hebben. Toch komen met de blik van een objectieve en onafhankelijke consultant aanzienlijke kostenbesparingen aan het licht. Dat is uit onze praktijk telkens opnieuw gebleken.

Cloudkosten analyse door OptimaData

Transparant en concreetHet beheren en optimaliseren van cloudkosten vereist een gerichte aanpak waarbij specifieke acties worden ondernomen om CPU, geheugen, I/O en storage efficiënter te gebruiken.

Door middel van right-sizing, auto-scaling, gebruik van spot instances, caching, SSD optimalisatie, lifecycle management, deduplicatie en compressie, kunnen organisaties aanzienlijke kostenbesparingen realiseren. Deze concrete knoppen om aan te draaien zorgen ervoor dat de cloudinfrastructuur kosteneffectief blijft, terwijl de prestaties en betrouwbaarheid van de databases behouden blijven.

Wilt u ook besparen op uw cloudkosten?

Wij staan voor

Gerard Zuidweg

Managing Partner
Gerard Zuidweg - Managing Partner
01 04

Onze laatste blogs

Alle blogs