Direct naar content

Database ontwerpen

OptimaData adviseert bij het ontwerp, de bouw en de implementatie van een toekomstbestendige database-architectuur. In andere woorden, databases voor websites en applicaties van grote en kleine organisaties, die veilig en schaalbaar presteren in cloud, hosted of hybride omgevingen. Ook in CI/CD trajecten en in DevOps omgevingen kunnen wij met Deployment Automation en geautomatiseerde HealthChecks een innoverende bijdrage leveren in optimaal database beheer.

Database Reliability Engineer bij OptimaData

Database design

Bij het database design in de ontwerpfase van een applicatie of project is het datamodel cruciaal. Daarbij spelen vragen over normalisatie of denormalisatie een rol, afhankelijk van het databaseplatform. Maar ook of de integriteit van de data wordt bewaakt binnen de applicatie of door de database? Mag een deel van de applicatiesoftware in de database geintegreerd worden of niet? Keuzes die bepalend zullen zijn voor het uiteindelijke resultaat en, niet minder belangrijk, de performance. Ook de keuze van datatypes is zeer belangrijk voor de uiteindelijke snelheid van de database en daarmee de applicatie.

OptimaData adviseert en ondersteunt u graag in het maken van deze keuzes. Of het nu in de cloud is met AWS, Azure, Google Cloud Platform of toch liever on-premise, we hebben het al eerder gedaan.

Database Infrastructure Design

Spinning disks of SSD’s? Asynchronous of synchronous replication? Co-location? Single-point-of-failure of redundancy? High Available voor, tijdens en na een system failure? CPU kracht of multi-core? Keuzes die bepalend zullen zijn voor het gedrag van het databaseplatform in verschillende situaties. OptimaData heeft beheer- en consultancy-ervaring met CI/CD en een grote diversiteit aan applicaties, eisen, databaseplatformen en (hybride) automation cloud oplossingen.

Meer weten over cloud deployment en (hybride) databaseplatformen?

Wij helpen u graag verder. Of het nu is met Docker, Kubernetes, Vagrant, Ansible, Terraform of een combinatie daarvan, we hebben het al eerder gedaan. Neem gerust vrijblijvend contact op.

“We zochten een deskundige partner die kan ondersteunen bij het realiseren van een stabiel, toekomst vaste en high performing database setup voor deze omgeving. Wat mij vooral opviel was de daadkrachtige, snelle en inhoudelijke opvolging daarvan.”

Fred Kroon

CEO @ Weave

Database Implementatie & migratie

Tijdens de installatie van bijvoorbeeld Microsoft SQL Server, Postgres, MariaDB, MySQL en NoSQL moeten al toekomstbepalende keuzes worden gemaakt. Performance, recovery scenario’s en methodes voor database-onderhoud en -consultancy zijn onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop een databaseplatform is ingericht. Migratie van bijvoorbeeld Oracle naar PostgreSQL, Firebird naar MySQL of SQL Server naar Cassandra hebben de revue gepasseerd bij OptimaData. Maar ook migratie naar Cloud platform en volledig geautomatiseerde deployment van infrastructuur en database omgeving inclusief automation van HealthChecks.

OptimaData is graag als consultancy partner betrokken bij deze fase van het project, om zo bij te dragen aan een toekomstbestendige oplossing.

Wat mij vooral opviel was de daadkrachtige en inhoudelijk sterke opvolging op ons vraagstuk naar een stabiel, toekomstvast en high performing PostgreSQL database setup in GCP.

Fred Kroon

MyWheels
MyWheels

Wij staan voor

Gerard Zuidweg

Managing Partner
Gerard Zuidweg - Managing Partner
01 04

Onze laatste blogs

01 04