Direct naar content

Database optimalisatie

OptimaData ondersteunt graag met database optimalisatie zodat u het maximale uit uw database kunt halen. Een combinatie van verouderde versies, toenemend gebruik, groei van het applicatielandschap en upgrades kunnen ervoor zorgen dat de database langzamer wordt. Wij helpen u hands-on om de database performance te verbeteren met een bewezen, gestructureerde aanpak. on-premise, databases op cloud servers of Cloud databases (PaaS of DBaaS). Maximale database optimalisatie. Zie de grafiek hiernaast ter illustratie van de resultaten van een willekeurige 1-dagstuning.

Database optimalisatie door OptimaData

Database QuickScan

Tijdens een database QuickScan wordt de hele database-omgeving (inclusief samenhangende applicaties) onderzocht. On-premise, in de cloud of clouddatabases (PaaS of DBaaS). Alle facetten van uw database-omgeving komen aan de orde in dit complete consultancytraject. Naast uw specifieke vraagstukken komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Logisch datamodel
  • Technisch datamodel
  • Hardwareplatform
  • Generieke settings
  • Performance & tuning
  • High availability
  • Disaster recovery
Database QuickScan door OptimaData

Hoe werkt een database QuickScan?

Een QuickScan begint met een uitgebreide vragenlijst. Deze dient ter voorbereiding voor onze consultant op een interview sessie met de klant. De consultant zal dan graag op locatie met minimaal 2 medewerkers een gesprek voeren over alle ins en outs van de database en de ermee samenhangende applicaties.

Op basis van deze informatie en geëxtraheerde data uit de betreffende database omgeving zal een grondige analyse plaatsvinden. Gebaseerd op deze analyse zal er een uitgebreide Consultancy QuickScan Rapportage worden opgeleverd.

Hierin worden niet alleen bevindingen gerapporteerd maar ook op elk onderwerp een set aan korte, middellange en lange termijn aanbevelingen. Tenslotte zullen wij tijdens een presentatie van de rapportage de bevindingen en aanbevelingen toelichten, met de klant bespreken en de meest passende opvolging voorstellen.

Resultaat van een Database QuickScan

Met het database QuickScan rapport heeft de klant een compleet overzicht en inzicht om de database omgeving te optimaliseren, de performance te verbeteren en concrete actiepunten op te pakken. Het is vervolgens de vrije keuze van de klant om zelf de aanbevelingen op te volgen naar eigen planning of om OptimaData de vervolgstappen te laten uitvoeren.

Het is ook mogelijk om na een QuickScan het database beheer te organiseren met OptimaData middels bijvoorbeeld Managed Consultancy of Managed Services.

OptimaData - Database Optimalisatie

Kosten van een Database QuickScan

Een QuickScan doen wij voor een vaste prijs. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Database performance tuning

Database performance-tuning is een vak apart. Het is afhankelijk van verschillende factoren hoe dit moet worden aangepakt.

Door een combinatie van juiste tooling en onze praktijk ervaring kan vaak binnen 1 dag performance winst worden behaald. Eendagstuning is echter een goedkoop alternatief voor de QuickScan en is zeker geen vervanging.

Expertise in Databases

Database QuickScan als uitgangspunt

Bij performance problemen adviseren wij om eerst een Database QuickScan te laten doen, zodat we de ins en outs van de database en de ermee samenhangende applicaties en/of websites leren kennen. Op die manier kan OptimaData de database performance-tuning met optimaal en blijvend resultaat uitvoeren.

Database tuning en optimalisatie

Het type database (Data Warehouse of Online Transaction Processing (OLTP)), de omvang van de database, de kwaliteit van het datamodel (zowel logisch als technisch), de versie van de database, het Operating System en de hardware zijn allemaal zaken die een rol spelen bij performance-tuning.

OptimaData heeft snel en effectief gereageerd. Ik durf te stellen dat door hun inbreng de performance van de database omgeving sterk is verbeterd.

Marcel Oudmaijer

Kadant

Veiligheid en performance

Professioneel en deskundigBij performance-tuning dient een afweging te worden gemaakt tussen veiligheid en performance. Een hoge performance kan ertoe leiden dat de veiligheid van de data in het geding komt.

Dat wil zeggen dat bij een systeemcrash niet alle data op disk staat en er geen recovery mogelijk is. Hiervoor zijn alternatieven mogelijk zoals synchrone of asynchrone replicatie.

Best practices

SQL Server best practices, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, MongoDB configuratie parameter tuning zijn zaken die het verschil kunnen maken voor de beschikbaarheid van de systemen en een optimale performance.

Door onze jarenlange ervaring hebben wij een uitgebreide set aan best practices voor vrijwel elke database in elke omstandigheid of situatie. On-premise, in de cloud, cloud databases (PaaS of DBaaS) of een hybride vorm daarvan.

Ervaring

De database consultants van OptimaData hebben voor databases van honderden GigaBytes performance-tuning uitgevoerd. Daarnaast heeft OptimaData voor bijvoorbeeld verschillende klanten met grote OLTP-systemen connection pooling geïnstalleerd. Ook met diepgaande SQL query tuning hebben wij veel ervaring en prachtige resultaten bereikt.

“We bieden onze applicaties hosted aan en de data(bases) vormen het hart van ons cloud platform. We werken daar elke dag aan met een team van in-huis specialisten. OptimaData biedt ons een waardevolle toevoeging door daar van buitenaf kritisch naar te kijken en deskundige aanbevelingen te doen voor volgende stappen. Vervolgens helpen ze ons concreet met de implementatie daarvan. We voelen ons dan ook een gewaardeerde klant van OptimaData.”

Karin Valk

Algemeen Directeur - Valk Solutions

Meer weten over database performance-tuning?

OptimaData kan in korte tijd performance verbetering realiseren, vaak is binnen 1 dag al een aanzienlijke optimalisatie in de database omgeving waarneembaar!

Benchmarking

Database consultancyMeten is weten! Door een of meerdere benchmarks uit te laten voeren op uw databaseplatform kan er inzicht worden verkregen in de optimale configuratie. Niet alleen wat betreft infrastructuur, maar ook wat betreft operating system instellingen, database configuratie en disk-layout.

Live demo van uw ideale database omgeving

Met behulp van een uitgelezen set aan tooling- en consultancy-ervaring kan OptimaData betrouwbare resultaten presenteren na het uitvoeren van een benchmark of simulatie die u de inzichten zal verschaffen om de juiste stappen te kunnen zetten.

Hybride Automation Cloud Database Management Platform

OptimaData beschikt over een eigen test- en ontwikkelomgeving. Deze is hybride opgezet met cloud en onpremise servers waar wij elke mogelijke infrastructuur en combinaties van database platformen, tooling, cloud providers, clustering, High Availability kunnen bouwen, simuleren en configureren. Zelfs geautomatiseerde HealthChecks zijn mogelijk.

In de toekomst kijken

Een benchmark of simulatie geeft u een kijkje in de omgeving waar uw database optimaal functioneert. Of waar u het mogelijke gekozen database platform ziet opereren waar alle verstorende factoren zijn uitgesloten. Zonder invloed op uw bestaande omgeving en productieomgeving. We kunnen laten zien “wat er zou gebeuren als…”

Meer weten over een benchmark of zelfs een POC?

Wij staan voor

Thomas Spoelstra

Teamlead en Senior Database Reliability Engineer
Thomas Spoelstra - Teamlead en Senior Database Reliability Engineer
01 04

Interessante blogs

Alle blogs