Direct naar content

Inhuurportalen

Zie jij de bomen in het grote DAS bos nog? – Effectief openbare inhuurportaal opdrachten gegund krijgen.

Inhuurportalen – zelf doen of laten doen?

Een aantal bedrijven en veel overheidsorganisaties hebben het zaken doen voor ZZP-ers toegankelijker gemaakt middels openbare marktplaatsen, Dynamisch Aankoop Systemen en inhuurportalen. Nu kan het als ZZP-er best lastig zijn om daar goed je weg in te vinden. In de basis is de gedachte dat al deze portals zo zijn opgezet en ingericht dat elke ZZP-er zelf direct zaken kan doen. Maar er zijn toch wel wat drempels en ondoorzichtigheden die enige handigheid vereisen om succes te hebben. Wat zijn die uitdagingen?

 • Het vinden van marktplaatsen en DAS-en
 • Welke marktplaats, portal of DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) moet ik kiezen
 • Het registreren of inschrijven op een marktplaats of een DAS
 • Het continue bijhouden (per kwartaal aanleveren juiste documenten) van een DAS inschrijving
 • Reageren middels een offerte op opdrachten
 • Inhoudelijk een opdracht gegund krijgen

In tegenstelling tot wat sommige commerciële partijen roepen, kost het je geen geld om het zelf te doen. het kost je wèl tijd. Maar als je dit er voor over hebt is het best te overwegen om het zelf te doen. Je kan er ook voor kiezen om een deel zelf te doen en een deel uit te besteden. Voor niets gaat de zon op en voor elk procesdeel wat je uitbesteed (van inschrijven op een DAS tot opmaken en indienen offerte) wordt uiteraard een vergoeding gevraagd.

Interview – podcast Edco Wallet – Vincent Spruit

In deze aflevering van onze podcast spraken we over de relevantie van marktplaatsen met Edco Wallet, medeoprichter van OptimaData, die jarenlange ervaring heeft met het inhuren via die banenmarkten. Hij deelt zijn ervaring met ons over de volgende onderwerpen:

 1. Wat is een marktplaats precies en werkt het zoals gehoopt?
 2. Wat is de toegevoegde waarde van wervingsbureaus voor professionals?
 3. Heb je een kans op marktplaatsen als je niet aan alle eisen voldoet?
 4. Hoe groot is de impact van uurtarief op marktplaatsen?
 5. Wat kan je doen om je kansen te vergroten?
 6. Is het voor freelancers interessant om direct gebruik te maken van een marktplaats?
 7. Tips voor freelancers

Wat is een Inhuurportaal of een DAS?

De meeste ZZP-ers kennen ze wel: marktplaatsen, Dyanamisch Aankoop Systemen, Inhuurdesken, etc. Veel verschillende benamingen voor uiteindelijk 1 ding: Een centrale plaats van 1 opdrachtgever om ZZP-ers en andere leveranciers de kans te geven direct zaken te doen met deze opdrachtgever. Wat zijn nu de verschillen tussen deze portals?

Dynamisch Aankoop Systeem

Een Dynamisch Aankoop Systeem (ook wel DAS genoemd) is enkel een instrument voor aanbestedingsplichtige organisaties. Centrale en lokale overheden en semi-overheden. Aanbestedingsplicht wil zeggen dat men verplicht is een werk, opdracht of product boven een bepaald bedrag openbaar moet publiceren middels een aanbesteding om op deze wijze de gehele markt de kans te geven mee te doen.

Een interim opdracht komt door looptijd en uurtarief in de meeste gevallen boven dit bedrag uit. Om te voorkomen dat men voor elke opdracht een complete aanbestedingsprocedure moet uitschrijven heeft men het Dynamisch Aankoop Systeem geintroduceerd. Na een eenmalige inschrijving en beoordeling tot toelating tot dit DAS heeft de inschrijver de toegang tot alle gepubliceerde opdrachten. Men probeert hiermee een bijdrage te leveren aan een open en transparante marktwerking waar ook 1-pitters de kans hebben om rechtstreeks en direct zaken te doen met deze opdrachtgever. Toegelaten zijn tot een DAS is nog geen concrete opdracht. Na toelating tot het DAS van een bepaalde opdrachtgever krijg je toegang tot de inhuurportaal van deze opdrachtgever.

Marktplaats

Een marktplaats of inhuurportaal zoals bijvoorbeeld van GVBNSIHC Merwede, etc. publiceert alle inhuur opdrachten voor ZZP-ers of leveranciers (bureau’s met eigen personeel). Dit zijn interim, tijdelijke opdrachten waar iedereen op mag reageren.

Op deze wijze wil de betreffende opdrachtgever iedereen de kans geven direct zaken te kunnen doen. Dus in feite de vacature-pagina van het bedrijf maar dan voor interim opdrachten.

Toegang tot deze marktplaatsen is vrij eenvoudig en je krijgt automatisch een notificatie in je mail als je je op de marktplaats hebt geregistreerd. In de meeste gevallen is een uitreksel KVK het enige document wat benodigd is voor de registratie.

Inhuurportaal

Na toelating tot het DAS krijg je toegang tot de inhuurportaal van deze organisatie. In feite is zijn deze inhuurportalen niets anders dan de eerder genoemde marktplaatsen van commerciele bedrijven. Het DAS geeft toelating en vanaf dat moment heb je toegang tot de portal of marktplaats. Een DAS is zeg maar de toegangspoort. In de portal is vervolgens elke gepubliceerde opdracht een mini-aanbesteding met knockout criteria en gunningscriteria volgens een transparant puntensysteem. Bekende (DAS) inhuurportalen zijn van Stedinde PolitieProvincie Gelderlandgemeente Amsterdam, etc.

De meeste inhuurportalen zijn niet in eigen beheer van de opdrachtgever. Een grote groep commerciele partijen bieden voor bedrijven en aanbestedende diensten van overheden complete platformen aan zoals CTM solutions, Negometrix, Inhuurdesk (Staffing MS) en PoolZ. Daar zit zeg maar het eerste verdienmodel voor de flexmarkt in deze keten.

Kenmerken voor de inhuurportalen (DAS of geen DAS):

 • registratie vooraf verplicht (bij een DAS iets uitgebreider);
 • gratis toegang/reageren;
 • iedereen heeft gelijke kansen;
 • opdrachtgever is bekend;
 • procedure en gunningscriteria bekend;
 • contacten verlopen geheel digitaal;
 • winnaar wordt gepubliceerd.

Overzicht marktplaatsen, inhuurportalen en DAS

In de veelheid van marktplaatsen en Dynamisch Aankoop Systemen kan het lastig zijn de bomen door het bos te zien. Er zijn gelukkig een aantal overzichten te vinden die je op weg kunnen helpen deze te vinden:

Onafhankelijk:

Commercieel:

 • Overzicht door Freep.nl met keuze zelf inschrijven of met hulp van freep tegen 10% marge middels inhuur-overheid
 • Overzicht door Transparante Brokers en Das-Service met services tegen vergoeding of marge middels inhuurkaart

Overigens kan het lonen door je gratis te registreren op Tenderned. Alle nieuw in te stellen of opgerichte DAS voor een organisatie wordt hier gepubliceerd. Zo hou je aansluiting met eventuele nieuwe interessante opdrachtgevers.

Inschrijven DAS

Je hebt een interessante opdrachtgever met een DAS gezien. Het inschrijven op een DAS is best even een klus. Je moet allerlei officiele verklaringen aanleveren, formulieren invullen en documenten aanleveren. Zoals een GVA (gedragsverklaring aanbesteding, op te vragen bij Justitie), verklaring betalingsgedrag (op te vragen bij de belastingdienst) maar ook je KvK uitreksel en verzekeringspapieren. Op het eerste gezicht lijkt het erg complex. Goed lezen en als je stap voor stap de leidraad volgt kom je er zo uit.

Ook in deze fase van de keten zijn inmiddels commerciele partijen opgestaan zoals Tender Services Group en DAS-Service (gekoppeld aan inhuurkaart.nl) die tegen een vergoeding per DAS je helpen met inschrijven. Dat is het tweede verdienmodel in deze keten.

Opdrachten vinden en selecteren

Nu je bent geregistreerd en / of ingeschreven in 1 of meer Dynamisch Aankoop Systemen is het zaak de juiste opdrachten te vinden. Zodra je bent aangesloten kun je per inhuurportal meestal aangeven welke soort opdrachten (expertise gebied) wilt ontvangen. In onze sector ICT is dat nog steeds erg breed. Je ontvangt alle ICT aanvragen uit elke inhuurportal waar je je voor hebt aangemeld en toegelaten. Dat is optie 1. Gewoon je mailbox in de gaten houden en uiteraard in een periode dat je weer beschikbaar gaat komen wat aktiever opletten.

Optie 2 is gebruik maken van een aantal overzichten zoals opdrachtoverheid.nl opdrachten.nl of de Transparante Broker. In tegenstelling tot opdrachten.nl zijn de andere 2 commercieel ingericht en dat is zeg maar het derde verdienmodel in deze keten.

Let goed op of de genoemde onafhankelijkheid en transparantie van verschillende aanbieders ook daadwerkelijk aan de orde is. Sommige ogenschijnlijk onafhankelijke overzichten zijn geboren uit een commercieel oogpunt en met elkaar verbonden. Uiteraard is het in veel gevallen een goede dienstverlening en een vrije keuze om zaken mee te doen. Je kunt je afvragen of het slim is om 1 partij op 2 of 3 verdienmodellen in de keten (die uiteindelijk van jouw tarief mee-eet) te kiezen.

Dienstverlening OptimaData – Voor data professionals

Wij zijn reeds ingeschreven op alle relevante inhuurportalen en Dynamisch Aankoop Systemen. Wij brengen de meest interessante Data gerelateerde opdrachten samen op 1 plek. Wij zijn transparant over de opdrachtgever en alle details van de opdracht, inclusief de prijs. Dat geeft je de vrije keuze om zelf via de betreffende inhuurportal een offerte in te dienen. Je kan er ook voor kiezen om je hierin te laten begeleiden en ons het werk te laten doen. Jij bent sterk in data vraagstukken, wij zijn handig met inhuurportals. En last but not least: wij zijn zelf ook data experts.

Wij weten waar het over gaat. Andere aanbieders en brokers die je helpen met indienen op marktplaatsen zijn generalistisch en hebben geen directe inhoudelijke kennis aangaande de opdracht. Is bijvoorbeeld ETL een apparaat, een tool of een methode, het structureel verkeerd spellen van de grootste open source database ter wereld (Postgress ipv PostgreSQL) en certificeringen vragen over open source producten zijn daar helaas treffende voorbeelden van.

mdat wij goede inhoudelijke kennis hebben zijn wij goed in staat de juiste toon en snaar te raken in de offerte. Want dat is precies wat wij doen. Wij maken van jouw CV een maatwerk offerte die raakt wat in de opdracht wordt gevraagd. Mits je natuurlijk in de basis inhoudelijk in staat bent de opdracht uit te voeren. Tenslotte is het ook een meerwaarde om te weten hoe de verschillende inhuurportals te werk gaan rond de selectie. Veel mensen weten niet dat een groot deel van de eerste selectie volledig geautomatiseerd (met tools als textkernel) plaatsvinden.

Er is in de eerste fase niemand die jouw CV of Offerte echt gaat lezen. Er is dus ook geen ruimte voor nuance. De inhurende manager krijgt alleen de CV’s van die professionals die door inkoop zijn geselecteerd. Zonder kennis van de inhoud. Natuurlijk kun je ervoor kiezen zelf je CV om te bouwen en in een offerte specifiek te richten op die ene opdracht. Maar het kan lonen om je daarbij te laten adviseren door een collega data expert, zoals bijvoorbeeld OptimaData.

 • Centraal overzicht interessante Data opdrachten
 • Eerlijk en transparant over de opdrachtgever
 • Vrije keuze – zelf doen of laten doen
 • Meedenken op inhoud door data experts
 • Kennis van selectie-methoden
 • Geen exclusiviteit, ook niet na voordracht
 • Transparant proces
 • Efficiente voorbereiding offerte
 • Meetbaar succesvolle maatwerk offertes
 • Transparante prijs

In 6 stappen naar je nieuwe opdracht

1 Reageren

Je kan direct op elke opdracht reageren. Enkel CV en korte motivatie is voldoende

2 Selectie

Na de gepubliceerde sluitingsdatum maken we een keuze welke kandidaat het beste past. Je krijgt uiterlijk op de slutingsdatum ook te horen als we een andere keuze hebben gemaakt. Wat jou overigens ook nog de mogelijkheid geeft om via een andere weg dan met OptimaData alsnog bij deze opdrachtgever een offerte in te dienen.

3 Geselecteerd

Als we je hebben geselecteerd geven we je een beetje huiswerk om daarmee naast het CV input aan te leveren voor de maatwerk offerte. Daarvoor plannen we ook vaak een gezamelijk moment (staat in de opdracht vermeld). Dan sparren we ook over de prijs die we gaan indienen, met andere woorden, hoe maken we de meeste kans.

4 Indienen offerte

Zodra jij je huiswerk hebt ingeleverd gaan wij aan de slag. Soms vragen we nog wat verdieping aan te brengen. Zodra alles goed op orde is dienen we de offerte in. Wij vragen geen exclusiviteit, je kan nog steeds andere opdrachten aannemen of elders offertes indienen.

5 Uitnodiging gesprek

Doel is jou aan tafel te brengen. Zodra wij bericht hebben dat je op gesprek mag, laten we dat direct weten en kunnen je nog adviseren rond softskills en competenties die vaak in zo’n gesprek worden afgetast. Daarnaast hebben we een beproefde methode om je voor te bereiden op het gesprek, je doet dat niet elke dag en daarom is het goed om nog eens scherp voor ogen te krijgen waar je op kunt letten en hoe je jezelf succesvol kan presenteren.

6 Gunning

Als de opdracht aan je gegund is, dan vieren we dat! En natuurlijk gaan we de onboarding starten, contracten inregelen en zorgen dat je een zachte landing kan maken in je nieuwe opdracht.

Persoonlijk contact

Mocht je twijfelen of een vraag hebben, even willen sparren, je kan ons altijd bellen. Bij ons is in dit proces niet zo heel veel geautomatiseerd, wij doen geen bulk en enorme volumes. Wij kennen elke opdracht inhoudelijk. Persoonlijke aandacht en werkelijk gezien worden vinden wij erg belangrijk. Aarzel niet om ons te contacten.