NLEN
Technical support?
Home > Jobs & projects > Vacatures dummy (NIET VERWIJDEREN)

Vacature Kwartiermaker Datamanagement

Nieuw

Job description

Voor onze eindklant zoeken wij een Kwartiermaker Datamanagement.

In de gemeente Delft speelt het managen van gegevens een steeds belangrijkere rol. Gegevens vormen de bouwstenen waaruit informatie voor de sturing, beheersing en uitvoering van de gemeentelijke taken wordt geproduceerd. Werkprocessen om producten en diensten te verlenen zijn dus steeds meer afhankelijk van de juiste gegevens en daarmee zijn gegevens één van de belangrijkste bedrijfsmiddelen van de gemeente. Datamanagement is het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken.

De opdracht

Start opdracht 15-09-2020
Duur opdracht 6 maanden met optie op verlenging
Uren per week 24-32
Locatie Delft
Tarief € 90 - € 115

Jouw rol als Kwartiermaker Datamanagement

De opdracht betreft het samenbrengen en implementeren van wat er al is (zowel binnen als buiten de gemeente Delft) en aanvullen van wat ontbreekt. Ook voor het deel waar we als Delft nog geen zicht op hebben. Zo ontstaat er grip op de gegevens van de gemeente nu en in de toekomst. Delft kan zo op een betrouwbare manier voorzien in haar eigen informatiebehoefte, en als betrouwbare partner in die van haar burgers en derde partijen. In deze opdracht gebruiken we graag de expertise uit de markt en vinden het op dat vlak belangrijk dat de kwartiermaker zijn/haar visie vormt op het gebied van datamanagement.

Wij zoeken een kwartiermaker die het thema “Datamanagement” binnen de Gemeente Delft in de volle breedte vormgeeft. Dit betreft onder andere databeleid (visie), ontwerpen en realiseren van processen (inclusief rollen en verantwoordelijkheden) en producten voor het implementeren van Datamanagement. Daarbij hoort ook het vinden van draagvlak, uitdragen en het daadwerkelijk regisseren van de implementatie. Het krachtenveld waarin de kwartiermaker zal opereren is complex, met een grote diversiteit aan stakeholders en een organisatie die nog voortdurend in beweging is. Dit betekent dat de kwartiermaker gemakkelijk moet kunnen meebewegen, maar tegelijkertijd ook kan vasthouden aan de ingezette koers. Naast begrip van projectmatig werken, omarmt de kwartiermaker ook een agile werkwijze.

Achtergrond project

Door de beweging naar SaaS (Software as a Service) komen ook steeds meer gegevens buiten de deur te staan en door ontwikkelingen als IoT (Internet of Things, zoals sensoren in de stad) neemt ook de hoeveelheid beschikbare gegevens toe. Het houden van grip op deze gegevens met de juiste processen en afspraken wordt dus steeds belangrijker. Daarnaast is er een enorme groei in de vraag naar producten op het gebied van informatie gestuurd werken en is er steeds meer de behoefte om aan te haken op ontwikkelingen als Linked Open Data.

Een voorbeeld van deze ontwikkelingen is de omgevingswet, die eisen stelt aan de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige gegevens, zowel voor de interne organisatie als voor de burger. Maar ook in de aanpak van ondermijnende criminaliteit wordt van de gemeente gevraagd om slimmer inzicht te krijgen in de eigen informatiehuishouding. Het vormgeven en implementeren van 'Datamanagement’ is voor de Gemeente Delft essentieel.

Binnen de afdeling Gegevensmanagement zijn er diverse stappen gezet om Datamanagement binnen de gemeente vorm te geven, zoals het: opstellen van een Gemeentelijk Gegevensmodel, het opstellen van een notitie Gegevenseigenaarschap en het project Datawarehouse. Het vraagstuk is echter breder dan een aantal centrale ontwikkelingen, want zoals eerder aangegeven ontstaan gegevens bij de verschillende werkprocessen om producten en diensten te verlenen. Er ligt een uitdaging om verbeteringen door te voeren en te borgen op minimaal de volgende thema’s

 • gegevenskwaliteit en audits (o.a. accuraatheid, compleetheid, consistentie, tijdigheid en actualiteit);
 • beheerprocessen
  • eigenaarschap van gegevens (inclusief formalisatie van alle rollen en verantwoordelijkheden);
  • autorisatie en authenticatie op het gebied van gegevens;
  • gegevensverwerkingen en classificatie in het kader van de AVG (gegevensbeveiliging);
  • processen en afspraken rond gegevensuitwisseling, zoals de toepassing van gegevensleveringenovereenkomsten (GLO) en terugmelding;
  • gegevensafspraken (zoals: verzamelen, gebruiken en delen van gegevens).
 • hoe om te gaan en beheren van gegevens uit de stad, zoals sensoren;
 • creëren van een cultuur van data bewustzijn in alle lagen van organisatie;
 • master data management (gegevens die leidend zijn voor allerlei processen);
 • data provenance / herkomst (hoe, door wie en waarom een gegeven is veranderd, 'het gegevenspoor').

Requirements

Eisen

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding informatiemanagement, of vergelijkbaar;
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring, in de afgelopen 6 jaar, met data modellering of vergelijkbaar
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring, in de afgelopen 6 jaar, bij de overheid
 • Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring, in de afgelopen 4 jaar, met het opzetten van Datamanagement
 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het toepassen van de Agile / Scrum aanpak

Benefits

Sluiting aanvraag dinsdag 18 augustus om 10.00 uur
Geselecteerde CV's/reacties worden benaderd door OptimaData uiterlijk 18 augustus voor 12.00 uur
Gezamenlijk offerte samenstellen op woensdagochtend 19 augustus (houd deze ochtend alvast vrij!)
Deadline indienen offerte bij de gemeente Delft donderdag 20 augustus om 08.00 uur
Interviews bij de gemeente Delft vinden plaats op 3 september in de middag (houd rekening met een gesprek)

Reageren

Heb je interesse in deze rol als Kwartiermaker Datamanagement bij de gemeente Delft en deze opdracht samen met Multi-platform (open source) Database dienstverlener OptimaData aan te vliegen? Reageer dan met je CV in Word, uurtarief in euro's en een korte gerichte motivatie in het Nederlands, kortom een onderbouwd en niet te ontwijken voorstel! Let goed op de eisen in de vraag, wij kunnen zonder voldoen aan alle eisen NIET indienen, wees daarvan bewust.

Als wij je hebben geselecteerd gaan we je benaderen en samen de definitieve aanbieding voorbereiden. Zo zullen we ook samen het eindtarief bepalen in volledige transparantie.

Heb je vragen over deze opdracht of over OptimaData, aarzel niet en stuur een reactie via deze site.

Edco Wallet

Location

Delft

Publication date

05.08.2020

Contact person

Edco Wallet

Other details
Match criteria
Type of contract
 • Freelance/Interim
 • Secondment
Hours per week
 • 24 - 32 hours
Workexperience
 • Medior
 • Senior
Expertise
 • Agile
 • scrum
 • Datamodellering
 • Datalake
 • DWH
Region
 • Zuid-Holland