NLEN
Technical support?
Home > Jobs & projects > Vacatures dummy (NIET VERWIJDEREN)

Vacature Senior DBA GEO-GIS

Nieuw

Job description

Voor onze eindklant de Provincie Zuid-Holland, DCMR (Milieudienst Rijnmond), zoeken wij een senior SQL Server DBA met ruime GEO-GIS ervaring.

Als specialist Senior Database Specialist (Geo/GIS)-Informatie draag je bij aan de werkzaamheden van het projectteam in brede zin. De regels uit algemene besluiten en de voorschriften uit vergunningen dienen op een slimme manier digitaal beschikbaar gemaakt te worden opdat voor verschillende doelgroepen (burgers, bedrijven, bevoegd gezag, etc.) een rijke informatiepositie ontstaat die de mogelijkheid biedt om bedrijfsgericht relevante informatie over geldende regels naar verschillende gezichtspunten en over meerdere onderwerpen te kunnen ontsluiten.

De opdracht

Start opdracht 01-02-2020
Duur opdracht tot 31-07-2020 met optie op verlenging (48 mnd)
Uren per week 24(mogelijk in overleg op termijn naar 40 uur)
Locatie Schiedam
Tarief € 80 - € 100

Jouw rol als Senior Database Specialist GEO-GIS

Je draagt zorg voor ontwikkelen van een geo-database, beheert en analyseert data in de database en verzorgt op verzoek dataleveringen. Daarnaast maak je data toegankelijk via (map)services, ben je in staat geo-informatie te ontsluiten en visualiseren middels o.a. (digitale) kaarten, geo-viewers, dashboards en storymaps. Je levert waar nodig een bijdrage aan vernieuwingen van te ontwikkelen digitale vergunningssysteem, waaronder de ontsluiting en integratie van nieuwe databronnen (zoals, basisregistraties (BRK, BRT, BGT), HHR, LVBB, STOP/TPOD, realtime data). Werkzaamheden omvatten

 • Uitvoeren van migraties tussen database versies (i.o. met backend ontwikkelaars);
 • Data validatie constraints en views bouwen om data integriteit te bewaken;
 • Optimaliseren van database model n.a.v. query analytics en data inzichten;
 • Beheer en deployment van GEO server, inclusief caching en optimalisatie.

In opeenvolgende sprints wordt de functionaliteit van de digitale voorziening incrementeel gerealiseerd. De aanpak is erop gericht om binnen de beschikbare tijd en het beschikbare budget de maximale waarde voor de gebruikers op te leveren en op wekelijkse basis de status te bespreken op basis van de voortgang uit de sprint en de overall projectplanning.

Je stemt af en werkt samen met de andere teamleden en specialisten en waar nodig met applicatie- en systeembeheerders, accountmanagers en leveranciers.

Aanleiding van het project

De provincie werkt samen met een groeiend aantal andere overheden en partijen uit de samenleving aan maatschappelijke opgaven, die complex en onderling verweven zijn: het vergroten van de economische concurrentiekracht van de Zuidelijke Randstad via innovatiebevordering, energietransitie, verbetering van de bereikbaarheid, zorg voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat door een gevarieerde verstedelijking, het werken aan een vitaal platteland, en het realiseren van natuur- en recreatiegebieden.

Data, informatie en kennis zijn anno 2019 een belangrijk productiemiddel voor het realiseren van deze opgaven.

ln 2017 heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) in opdracht van de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de pilot regelbeheer uitgevoerd. De pilot was gericht op de vraagstelling wat de eisen en condities zijn om de actuele verzameling van geldende regels uit vergunningen per bedrijf inzichtelijk te maken en te houden. De pilot heeft geleid tot innovatieve resultaten in constructieve samenwerking met meerdere overheden. Op basis van deze resultaten en in opdracht van de provincie ZuidHolland worden nu vervolgstappen gezet in de vorm van het Programma Altijd Actuele Digitale Vergunning.

Doel van het programma is om in 2022 te beschikken, en daarmee ook haar vijf omgevingsdiensten, over een altijd actueel inzicht in de geldende vergunningvoorschriften en algemene regels per bedrijf dat ook digitaal beschikbaar is en geconsolideerd actueel gehouden wordt op basis van de onderliggende (wijzigings-)besluiten Wij willen de uitvoeringspraktijk van vergunningverlening, toezicht en handhaving door middel van digitalisering sneller en efficiënter maken. Ons doel is om in 2022 een Altijd Actuele Digitale Vergunning te hebben, waarbij voor zowel het bevoegd gezag als voor de bedrijven voordelen behaald worden. Dit willen we samen met onze partners en in afstemming met de wetgever realiseren.

Requirements

Eisen

 • Je hebt minimaal een HBO diploma
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met het beheer en gebruik van GIS software, MS SQL server, Transact-SQL en GEO server (web mapping services)
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met werken in een agile team
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met continues deployment and delivery op het Azure platform
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring ervaring met Python en FME (of een vergelijkbare ETL tool)
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met IIS en Apache Tomcat
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met BRZO vergunningen

Wensen (op punten)

 • Je hebt meer dan 5 jaar werkervaring met MS SQL server en Transact-SQL (max 25 pt)
 • Je hebt meer dan 5 jaar werkervaring met het beheer en gebruik van GIS software, GEO server (web mapping services) en REST API’s (max 20 pt)
 • Je hebt meer dan 3 jaar werkervaring met IIS, Apache Tomcat en het Azure platform (max 15 pt)
 • Je hebt meer dan 5 jaar werkervaring met Python en FME (of een vergelijkbare ETL tool) (max 10 pt)
 • Je hebt meer dan 3 jaar werkervaring met BRZO vergunningen (10 pt)
 • Je hebt een Scrum certificaat (5 pt)
 • Je hebt werkervaring met GIS binnen een lokale overheid (5 pt)

Toelichting op de eisen en wensen

Bij niet voldoen aan 1 van de eisen, kan er geen definitieve offerte worden ingestuurd, er is sprake van een digitale en geautomatiseerde selectie. De wensen worden beoordeeld met een puntensysteem. Hoe meer punten hoe groter de kans op een interview. CV's en offertes indienen langs geautomatiseerde aankoopsystemen kost veel tijd, kan lastig zijn en vergt enige skills om de selectiecriteria te doorgronden. Wij helpen je met een scorende offerte!

Benefits

Sluiting aanvraag dinsdag 14 januari om 10.00 uur
Geselecteerde CV's/reacties worden benaderd door OptimaData uiterlijk 14 januari voor 12.00 uur
Gezamenlijk offerte samenstellen op dinsdagmiddag 14 januari (houd deze middag alvast vrij voor overleg)
Deadline indienen offerte bij de Provincie Zuid-Holland (DCMR) donderdag 16 januari om 10.00 uur
Interviews bij de Provincie (DCMR) vinden plaats op 21 en 24 januari (houd beschikbaar voor een gesprek)

Reageren

Heb je interesse in deze rol als Senior SQL Server DBA GEO-GIS bij de Provincie Zuid-Holland, DCMR en deze opdracht samen met Multi-platform (open source) Database dienstverlener OptimaData aan te vliegen? Reageer dan met je CV in Word, uurtarief in euro's en een korte gerichte motivatie in het Nederlands, kortom een onderbouwd en niet te ontwijken voorstel! Let goed op de eisen in de vraag, wij kunnen zonder voldoen aan alle eisen NIET indienen, wees daarvan bewust.

Als wij je hebben geselecteerd gaan we je benaderen en samen de definitieve aanbieding voorbereiden. Zo zullen we ook samen het eindtarief bepalen in volledige transparantie.

Heb je vragen over deze opdracht of over OptimaData, aarzel niet en stuur een reactie via deze site.

Location

Schiedam

Publication date

06.01.2020

Contact person

Edco Wallet

Other details
Match criteria
Type of contract
 • Secondment
 • Freelance/Interim
Hours per week
 • 24 - 32 hours
Workexperience
 • Senior
Database platform
 • SQL Server
Expertise
 • SQL
 • T-SQL
 • CI/CD
 • Azure
 • Agile
 • scrum
Region
 • Zuid-Holland