NLEN
Technical support?
Home > Jobs & projects > Vacatures dummy (NIET VERWIJDEREN)

Vacature Data Scientist

Nieuw

Job description

Voor onze eindklant, Zorginstituut Nederland, zoeken wij een Data Scientist.

De opdracht bestaat uit het opstellen van deze Sparql queries en het toetsen hiervan bij verschillende zorgorganisaties. Daarnaast zal de kandidaat het team ondersteunen met diverse werkzaamheden rondom de ontologie, RML scripts en data engineering taken.

De opdracht

Start opdracht 06-06-2022
Duur opdracht tot 31-12-2022 met optie op verlenging
Uren per week 16
Locatie Diemen
Tarief € 75 - € 82

Jouw rol als Data Scientist

Binnen het programma KIK-V wordt gewerkt aan de beschrijving van kwaliteits- en keuze informatie in de vorm van een ontologie. Vanuit het perspectief van het operationele proces van een zorgaanbieder worden de gegevens en relaties beschreven die samen een antwoord moeten geven op de vragen die er rondom kwaliteit en keuze bestaan, met als basis het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Deze ontologie vormt de basis voor diverse uitwisselprofielen. Een uitwisselprofiel beschrijft hoe data van een aanbieder wordt gebruikt door een afnemer. Hieronder vallen elementen als onder welk juridisch kader deze data gebruikt wordt wat wordt met de (uitkomsten van de) data gedaan wordt, hoe de terugkoppeling verloopt, welke concepten uit de ontologie gebruikt worden, etc. Onderdeel van de uitwisselprofielen zijn ook een technische beschrijving van de vragen die de afnemer wil stellen aan de data in de vorm van SparQL queries.

De opdracht bestaat uit het opstellen van deze Sparql queries en het toetsen hiervan bij verschillende zorgorganisaties. Daarnaast zal de kandidaat het team ondersteunen met diverse werkzaamheden rondom de ontologie, RML scripts en data engineering taken.

Achtergrond

Zorginstituut Nederland faciliteert in opdracht van het ministerie van VWS het verbeteren van de informatievoorziening over de implementatie van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Met alle partijen in de verpleeghuiszorgketen zorgen we ervoor dat de juiste informatie over kwaliteit wordt verzameld, samengevoegd en beschikbaar wordt gemaakt voor belanghebbende partijen. Dit doen we met het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). KIK-V richt zich op het toegankelijk maken van betrouwbare en vergelijkbare kwaliteitsinformatie voor cliënten en hun naasten enerzijds en professionals anderzijds.

Voor de lange termijn, eind 2021, ontwikkelen de belanghebbende partijen onder regie van het Zorginstituut een duurzame oplossing voor de informatievoorziening over kwaliteit. Er wordt een systematiek, inclusief hulpmiddelen (zoals handreikingen, (juridische) voorwaarden, procesafspraken, e.a.) ontwikkeld, gebaseerd op data ontsluiten aan de bron (zorgaanbieders) en herbruikbaar maken van data. De systematiek die hiervoor wordt ontwikkeld, sluit aan bij de uitgangspunten en architectuurprincipes van het Informatieberaad Zorg. De lange termijn-oplossing wordt zoveel mogelijk gezocht in het definiëren van afspraken met de partijen betrokken bij de informatie-uitwisseling, inclusief een structuur om de opvolging van die afspraken door deze partijen te volgen en te toetsen. De oplossing zal niet direct liggen in de realisatie van informatiesystemen of techniek door het programma. De afspraken staan centraal, ook afspraken over techniek. De verantwoordelijkheid om op basis van de afspraken de systemen hierop aan te passen ligt bij de (toekomstige) deelnemers aan het stelsel van afspraken. En de toekomstige beheerorganisatie van de afspraken biedt (mogelijk) enkele ondersteunende functies die de uitwisseling tussen deelnemers mogelijk maken.

Uitgangspunt is om de informatievoorziening samen beter te organiseren, niet vrijblijvende afspraken te maken en, enkel waar strikt noodzakelijk, voorzieningen te ontwikkelen. De afspraken moeten veilige, betrouwbare en eenduidige gegevensuitwisseling mogelijk maken en gaan daarom onder andere over thema’s zoals doelbinding, beveiliging, besturing, de gegevens en de te gebruiken techniek. Ook van belang zijn bijvoorbeeld afspraken over afgestemde planningen, standaarden, transparantie over gebruik van gegevens en hergebruik van/aansluiting bij bestaande oplossingen.

Requirements

Eisen

 • Afgeronde universitaire opleiding in een technische richting
 • Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als Data Scientist in de zorg
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als Data Scientist

Wensen

 • Je hebt kennis van de semantisch web stack, waarvan SPARQL in bijzonder
 • Je hebt kennis van informatiestromen in de langdurige zorg zoals iWlz, wachtlijsten of declaraties
 • Je hebt kennis van FAIR Data principes

Toelichting op de eisen en wensen

Bij niet voldoen aan 1 van de eisen, kan er geen definitieve offerte worden ingestuurd, er is sprake van een digitale en geautomatiseerde selectie. De wensen worden beoordeeld met een puntensysteem. Hoe meer punten hoe groter de kans op een interview. CV's en offertes indienen langs geautomatiseerde aankoopsystemen kost veel tijd, kan lastig zijn en vergt enige skills om de selectiecriteria te doorgronden. Wij helpen je met een scorende offerte!

Benefits

Sluiting aanvraag donderdag 19 mei om 10.00 uur
Geselecteerde CV's/reacties worden benaderd door OptimaData 19 mei voor 12.00 uur
Gezamenlijk offerte samenstellen op donderdagmiddag 19 mei (houd deze middag alvast vrij voor overleg)
Deadline indienen offerte bij het Zorginstituut Nederland maandag 23 mei om 12.00 uur
Interviews bij het Zorginstituut Nederland vinden plaats op 25 mei

Reageren

Heb je interesse in deze rol als Data Scientist en deze opdracht samen met Multi-platform (open source) Database dienstverlener OptimaData aan te vliegen? Reageer dan met je CV in Word (volledig Nederlands of Engels), uurtarief in euro's en een korte gerichte motivatie in het Nederlands of Engels, kortom een onderbouwd en niet te ontwijken voorstel! Let goed op de eisen in de vraag, wij kunnen zonder voldoen aan alle eisen NIET indienen, wees daarvan bewust.

Als wij je hebben geselecteerd gaan we je benaderen en samen de definitieve aanbieding voorbereiden. Zo zullen we ook samen het eindtarief bepalen in volledige transparantie.

Belangrijk voor deze rol: Het Zorginstituut heeft expliciet aangegeven dat de Data Scientist vanuit een dienstbetrekking (Payroll) tewerkgesteld dient te worden. Een eigen BV is niet afdoende. Je kan zelf een payroll dienstverlener in de hand nemen of OptimaData kan dit tegen aantrekkelijke voorwaarden verzorgen. Zoals bijvoorbeeld DGA-verloning.

Heb je vragen over deze opdracht of over OptimaData, aarzel niet en stuur een reactie via deze site.

Location

Diemen

Publication date

10.05.2022

Contact person

Edco Wallet

Other details
Address
Willem Dudokhof 1, 1112 ZA Diemen
Match criteria
Type of contract
 • Secondment
 • Freelance/Interim
Hours per week
 • < 20 hours
Workexperience
 • Starter
 • Medior
Expertise
 • Dataplatform
Region
 • Noord-Holland