Direct naar content

Database-updates in de cloud en hun impact op bedrijfsprocessen

De cloud kent flinke voordelen als het gaat om schaalbaarheid en beschikbaarheid. Maar waar ook in het nieuwe jaar weleens vaker bij mag worden stilgestaan, is de impact van continue updates op de beschikbaarheid van de daaraan gekoppelde bedrijfsprocessen. In deze blog duikt Tino Dudink, DBA Consultant en Senior Database Reliability Engineer, dieper in de complexe wereld van database-updates in de cloud.

Tino Dudink

DBA Consultant en Senior Database Reliability Engineer
Tino Dudink - DBA Consultant en Senior Database Reliability Engineer

De voordelen van de Cloud

Bij het migreren van dataworkloads naar de Cloud kijkt men vaak vooral naar de voordelen van infrastructuur, zoals schaalbaarheid en uptime. Logisch. De beschikbaarheid van databases en data in de Cloud varieert van 99% tot 99.999% met de vijf 9’s achter de komma.

Veel betrouwbaarder krijg je het niet. Maar wat je echter niet mag vergeten, is de invloed van frequente – geplande, maar vooral ook ongeplande updates van PaaS-, SaaS- en DBaaS-oplossingen (Software as a Service of Database as a Service) op de beschikbaarheid van gegevens. Belangrijker nog: op de beschikbaarheid van de gekoppelde dashboards, rapportages en applicaties.

De impact van ERP-oplossingen in de Cloud

ERP-SaaS-oplossingen – zonder een specifieke naam te noemen – zijn berucht in dit opzicht. Ze beloven vaak een alles-in-één oplossing te bieden voor organisatieprocessen, zoals financiële administratie, resourceplanning, logistiek en voorraadbeheer. Dat bieden ze ook ongetwijfeld, maar bij de transitie naar de Cloud kunnen zich flinke uitdagingen voordoen.

Migratieopties naar de Cloud

Als je applicaties en database migreert van on-premise naar de Cloud zijn er verschillende oplossingen mogelijk, van gevirtualiseerde servers met applicaties tot moderne microservice-architecturen met containers en services. De SaaS-implementatie van een ERP-oplossing (zoals SAP, AFAS maar ook Microsoft en Google) plaatst zowel de data, de interfaces als de applicatie laag extern, in de Cloud van de softwareleverancier / Cloud provider.

Twee vliegen in één klap

Dat heeft de nodige voordelen. Het onderhoud, het beheer en de updates worden uitgevoerd door de externe partij en zijn dan ook volledig hun verantwoordelijkheid. Mooi geregeld, denkt menig IT-manager of directielid. Geen gedoe aan de beheer(s)kant, en we maken de switch van CAPEX naar OPEX. De overstap naar de Cloud betekent immers dat dat ze hun IT-kosten kunnen verlagen doordat ze geen grote kapitaalinvesteringen hoeven te doen voor fysieke infrastructuur, maar in plaats daarvan betalen ze voor Cloud services op basis van gebruik. Twee vliegen in één klap.

De realiteit

Maar dan de praktijk. Die kan een stuk ingewikkelder zijn dan je misschien verwacht. De ERP-leverancier biedt vaak connectoren aan om informatie te ontsluiten voor analyse en voorspellingen. Deze zijn over het algemeen prijzig en weinig transparant, zeker wanneer ze geen betrekking hebben op open source. Het kan ook zonder connectoren, maar dan moeten organisaties traditionele koppelingen maken en data-snapshots maken van de SaaS-applicatiedata, het bronsysteem. Dat is transparanter, maar vergt meer onderhoud.

Gecontroleerde updates on-premise

En draait je ERP-applicatie en/of database eenmaal in de cloud, dan begint pas de echte uitdaging. Regelmatig moet de applicatie en/of database geüpdatet worden, vaak wel meerdere keren per jaar. Is het niet vanwege een wetswijziging of veranderende regelgeving dan is het wel vanwege een ontwikkeling in de markt of een ander gebied. Bij ERP-implementaties in traditionele on-premise-omgevingen, heb je als organisatie zelf de autonomie en de zeggenschap om op enig moment deze updates door te voeren. Bij een goed functionerend changemanagementproces begin je met het implementeren van de nieuwe versie of updates in een niet-productie omgeving. Na een grondige acceptatie- en ketentest kunnen deze versies met wijzigingen doorgaans, met de nodige inzet, netjes en gecontroleerd in de productieomgeving worden geplaatst.

Onaangekondigde updates in de Cloud

In het geval van een SaaS-oplossing en ook een DBaaS-oplossing verloopt dit proces behoorlijk anders. Natuurlijk kan dit variëren afhankelijk van de partij en de specifieke situatie, maar vaak ligt de verantwoordelijkheid voor de planning, implementatie en uitrol van nieuwe functionaliteiten bij de implementatiepartners van de softwareleverancier of Cloud provider zelf. Het is – helaas – niet ongebruikelijk dat deze aankondigingen beperkt of soms zelfs helemaal niet worden gecommuniceerd, met alle gevolgen van dien. Ook het gecontroleerd overzetten van deze wijzigingen van de non-productieomgeving naar de productieomgeving is niet vanzelfsprekend. Met een beetje pech kan jouw applicatie helemaal niet communiceren met de nieuwe update. Dat vereist dus nauwgezette afstemming met de implementatiepartner. En dat is niet altijd even eenvoudig…

Conclusie

Kortom, de Cloud biedt onmiskenbaar voordelen op het gebied van schaalbaarheid en beschikbaarheid. Echter, om maximaal te profiteren van deze voordelen en de impact van regelmatige en onverwachte updates op je bedrijfsprocessen te minimaliseren, is zorgvuldige planning en een goede voorbereiding cruciaal. In het geval van bijvoorbeeld ongepland niet kunnen connecten ivm compabiliteits issues is het heel belangrijk om de complexiteit van database-updates in de cloud te begrijpen en te anticiperen op de uitdagingen die zich kunnen voordoen. Alleen dan kun je optimaal gebruikmaken van de voordelen van de Cloud, zonder de beschikbaarheid van je vitale bedrijfsprocessen in gevaar te brengen.

Meer weten?

Overweeg je te gaan migreren naar de Cloud en vraag je je af wat het effect is op je bedrijfsprocessen? OptimaData kan ondersteuning bieden in het maken van de juiste keuzes, het doorlopen van een migratie-readiness-programma of het in kaart brengen van Cloud- en beheerkosten via een benchmark. Direct een Trusted Advisor achter de hand hebben voor ‘stel dat het nodig is’ en ‘who do you gonna call’? Vraag gerust eens naar de mogelijkheden.