NLEN
Direct technisch advies?
Home > Vacatures & opdrachten > Vacatures dummy (NIET VERWIJDEREN)

Vacature Semantic Web Data Engineer

Nieuw

Wat ga je doen als Semantic Web Data Engineer?

Voor onze eindklant zoeken wij een Semantic Web Data Engineer

Meewerken aan het ontsluiten van data bij de bron (zorgaanbieders), het herbruikbaar maken van data en de uitwisseling van informatie. Het programma waarbinnen je komt te werken richt zich op het toegankelijk maken van betrouwbare en vergelijkbare kwaliteitsinformatie voor cliënten en hun naasten enerzijds en professionals anderzijds.

De opdracht

Start opdracht 01-05-2023
Duur opdracht tot 31-12-2023 met optie op verlenging (tot einde programma KIK-V, prognose juli 2024)
Uren per week 32
Locatie Diemen
Tarief € 85 - € 97

Jouw rol als Data Engineer

De semantisch web data engineer participeert in het KIK-V programma en richt zich daarbinnen op het toepassen van de ontologie bij aanbieders. Dit kan onder andere inhouden dat

 • de kandidaat vertalingen maakt van data in bestaande structuren van een aanbieder naar triples conform de ontologie en deze vertalingen ook technisch kan uitwerken (m.b.v bijvoorbeeld RML of Python);
 • de kandidaat SPARQL queries maakt om functionele analyses uit te werken tot technisch correcte queries die op RDF data conform de ontologie gedraaid kunnen worden;
 • de kandidaat pilots en proefimplementaties ondersteund bij aanbieders vanuit zijn/haar kennis over data engineering en semantisch web;
 • de kandidaat advies geeft hoe de ontologie en de data zo goed mogelijk ‘bij elkaar’ komen;
 • de kandidaat samen met het programma met de daarbij betrokken organisaties advies kan geven over hoe de FAIR data principes toegepast kunnen worden.

Achtergrond project

Zorginstituut Nederland faciliteert in opdracht van het ministerie van VWS het verbeteren van de informatievoorziening over de implementatie van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Met alle partijen in de verpleeghuiszorgketen zorgen we ervoor dat de juiste informatie over kwaliteit wordt verzameld, samengevoegd en beschikbaar wordt gemaakt voor belanghebbende partijen. Dit doen we met het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). KIK-V richt zich op het toegankelijk maken van betrouwbare en vergelijkbare kwaliteitsinformatie voor cliënten en hun naasten enerzijds en professionals anderzijds.

Voor de lange termijn ontwikkelen de belanghebbende partijen onder regie van het Zorginstituut een duurzame oplossing voor de informatievoorziening over kwaliteit. Er wordt een systematiek, inclusief hulpmiddelen (zoals handreikingen, (juridische) voorwaarden, procesafspraken, e.a.) ontwikkeld, gebaseerd op data ontsluiten aan de bron (zorgaanbieders) en herbruikbaar maken van data. De systematiek die hiervoor wordt ontwikkeld, sluit aan bij de uitgangspunten en architectuurprincipes van het Informatieberaad Zorg. De lange termijn-oplossing wordt zoveel mogelijk gezocht in het definiëren van afspraken met de partijen betrokken bij de informatie-uitwisseling, inclusief een structuur om de opvolging van die afspraken door deze partijen te volgen en te toetsen. De oplossing zal niet direct liggen in de realisatie van informatiesystemen of techniek door het programma. De afspraken staan centraal,
ook afspraken over techniek. De verantwoordelijkheid om op basis van de afspraken de systemen hierop aan te passen ligt bij de (toekomstige) deelnemers aan het stelsel van afspraken. En de toekomstige beheerorganisatie van de afspraken biedt (mogelijk) enkele ondersteunende functies die de uitwisseling tussen deelnemers mogelijk maken. Uitgangspunt is om de informatievoorziening samen beter te organiseren, niet vrijblijvende afspraken te maken en, enkel waar strikt noodzakelijk, voorzieningen te ontwikkelen. De afspraken moeten veilige, betrouwbare en eenduidige gegevensuitwisseling mogelijk maken en gaan daarom onder andere over thema’s zoals doelbinding, beveiliging, besturing, de gegevens en de te gebruiken techniek. Ook van belang zijn bijvoorbeeld afspraken over afgestemde planningen, standaarden, transparantie over gebruik van gegevens en hergebruik van/aansluiting bij bestaande oplossingen.

Wat breng je mee als Semantic Web Data Engineer?

Eisen

 • Afgeronde universitaire opleiding
 • Je hebt minimaal 6 maanden aantoonbare werkervaring als Linked Data Engineer of Semantisch web Data Engineer zoals omschreven in deze offerteaanvraag;
 • Je hebt minimaal 3 maanden werkervaring bij een overheidsorganisatie
 • Je hebt minimaal 1 project gedaan met het semantisch web

Wensen

 • Je hebt meer dan 6 maanden (6 maanden is eis) ervaring met semantisch web (max 25 pt)
 • Je bent werkzaam geweest in een organisatie die zich bezig houdt met de langdurige zorg (aanbieders, overheidspartijen, verzekeraars, etc.) (max 25 pt)
 • Je hebt ervaring met 1 of meer van onderstaande technieken (max 25 pt)
  • SPARQL
  • SHACL
  • OWL
  • Python
  • RDF
  • RML
 • Je bent gepromoveerd aan een universiteit (een PHD) op een onderwerp rondom FAIR en/of Semantisch web (max 25 pt)

Toelichting op de eisen en wensen

Bij niet voldoen aan 1 van de eisen, kan er geen definitieve offerte worden ingestuurd, er is sprake van een digitale en geautomatiseerde selectie. De wensen worden beoordeeld met een puntensysteem. Hoe meer punten hoe groter de kans op een interview. CV's en offertes indienen langs geautomatiseerde aankoopsystemen kost veel tijd, kan lastig zijn en vergt enige skills om de selectiecriteria te doorgronden. Wij helpen je met een scorende offerte!

Details selectieprocedure

Sluiting aanvraag dinsdag 4 april om 10.00 uur
Geselecteerde CV's/reacties worden benaderd door OptimaData 4 april voor 12.00 uur
Gezamenlijk offerte samenstellen uiterlijk woensdagochtend 5 april (online)
Deadline indienen offerte bij het Zorginstituut Nederland donderdag 6 april om 12.00 uur
Interviews met het Zorginstituut Nederland vinden plaats op 11 of 12 april tussen 13.00 en 16.00 uur

Reageren

Heb je interesse in deze rol als Data Engineer en deze opdracht samen met Multi-platform (open source) Database dienstverlener OptimaData aan te vliegen? Reageer dan met je CV in Word (volledig Nederlands of Engels), uurtarief in euro's en een korte gerichte motivatie in het Nederlands of Engels, kortom een onderbouwd en niet te ontwijken voorstel! Let goed op de eisen in de vraag, wij kunnen zonder voldoen aan alle eisen NIET indienen, wees daarvan bewust.

Als wij je hebben geselecteerd gaan we je benaderen en samen de definitieve aanbieding voorbereiden. Zo zullen we ook samen het eindtarief bepalen in volledige transparantie.

Heb je vragen over deze opdracht of over OptimaData, aarzel niet en stuur een reactie via deze site.

Locatie

Diemen

Publicatiedatum

23.03.2023

Contactpersoon

Edco Wallet

Meer details
Adres
Willem Dudokhof 1, 1112 ZA Diemen
Match criteria
Arbeidsrelatie
 • Freelance / Interim
 • Detachering
Gewenst aantal uren
 • 24 - 32 uur
Werkervaring
 • Medior
 • Senior
Expertise
 • SQL
 • Python
 • Datamodellering
 • Dataplatform
Regio
 • Noord-Holland